Je bevind je op de pagina: Agenda/Casemanagement I bij verzuim en re-integratie

Terug
Terug naar de agenda

Agendapunt

Casemanagement I bij verzuim en re-integratie

Locatie:
Utrecht
Duur:
Van 9.30 tot 16.30 uur
Datum:
Van 24 mei 2018 t/m 14 juni 2018

Wat kan een medewerker nog wél in plaats van niet?!

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de werkgever om terugkeer van verzuimende werknemers te bevorderen. Dit vraagt om meer gespecialiseerde kennis en begeleiding bij re-integratie. De ondersteuning van een professionele casemanager is hierbij noodzakelijk. Wij gaan ervoor casemanagement op een praktische wijze invulling te geven voor jouw organisatie. Er is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft. Kortom, een creatief proces om de werknemer weer (met plezier) aan het werk te krijgen! Binnen deze cursus ligt de focus op de praktische uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter en het proces van begeleiding bij ziekte.

Doel van de opleiding
Herkennen relevante wet- en regelgeving. Herkennen krachtenveld, rollen, taken en valkuilen van de casemanager. Inzicht krijgen in kosten van verzuim en re-integratie. Beheersen procesmanagement en -begeleiding bij re-integratie. Gespreksvaardig zijn in het houden van verzuimgesprekken en het voeren van adviesgesprekken.

Casemanagement I is een module van de Casemanagement vakopleiding

Inhoud:
- Kennis van relevante wetgeving
- Krachtenveld, rollen, taken en valkuilen casemanager
- Probleemanalyse & Plan van Aanpak
- Beoordelingskader UWV
- Beheersen van procesmanagement en -begeleiding bij werkhervatting
- Verzuimmodellen
- Analyseren van verzuim- en casemanagementgesprekken
- Praktische tips rondom casemanagement

De opleiding kent, naast theorie en wetgeving, een praktische aanpak met voorbeelden uit de praktijk en het daadwerkelijk oefenen van gesprekken met een professionele acteur.

Kijk voor meer informatie op https://www.etop.nl/arbo-opleidingen/casemanagement-i-bij-verzuim-en-re-integratie

Door Andrea Brouwer

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?