Je bevind je op de pagina: Agenda/Wijziging Privacywetgeving

Terug
Terug naar de agenda

Agendapunt

Wijziging Privacywetgeving

Locatie:
BCN Utrecht CS
Duur:
09.30 uur tot 16.30 uur
Datum:
09 oktober 2018

De wijziging van de Privacywetgeving komt eraan!

Wanneer een organisatie of bedrijf niet voldoet aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan dit grote financiële gevolgen hebben!
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De AVG is in hele Europese Unie van toepassing. Met uitzondering van een aantal onderdelen in het kader van arbeidsverhoudingen, die specifiek geregeld kunnen worden in cao’s.
Een belangrijke nieuwe verplichting voor een groot aantal organisaties en bedrijven is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming.

Privacy en de rol van de OR/HR

Naast HR heeft ook de ondernemingsraad heeft een stevige stem in de invulling van het beleid rondom privacy. Op deze themadag gaan we in op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacyregelgeving aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat houdt de verschillende regelgeving in en wat betekent dat voor organisaties?
  • Wat verandert er met de AVG en wat zijn de verschillen met de WBP?
  • Is in onze onderneming een Functionaris Gegevensbescherming nodig of verplicht en zo ja, wat worden de taken en positie van deze functionaris?
  • Welk ondernemingsbeleid raakt allemaal aan de privacy van personeel? Wat betekent het bijvoorbeeld wanneer een organisatie “in the cloud” gaat? Welke privacy maatregelen worden daarbij opgesteld?
  • Wat is überhaupt het doel van het verzamelen van persoonsgegevens of de inzet van camera’s? Wordt je alleen bekeken of ook opgenomen?
  • Waar moet individuele toestemming van de medewerker voor worden gevraagd en waarvoor niet?
  • Hoe wordt omgegaan met gegevens over verzuim?
  • Wat zijn de rechten van de medezeggenschap en welke rolopvatting heeft de OR/HR bij het privacybeleid?
  • Wat kan er geregeld worden in de cao?

Resultaat

Na deze themadag heeft u een haarscherp beeld van de actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy en heeft u concrete tips gekregen om een waardevolle bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het nieuwe beleid.

Door Bert Kruiter

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?