Je bevind je op de pagina: Home/Nieuws/Arbocatalogus benutten

Terug
Laatste nieuws
Archief
Nieuwsarchief voor oktober, 2014 (28)

Arbocatalogus benutten

Blog: gooi open die schatkamer!

170 goed gevulde schatkamers, de inhoud zó voor het grijpen. Nee, we bevinden ons niet in een sprookje van duizend-en-één-nacht, maar gewoon in de vertrouwde wereld van gezondheid en veiligheid op het werk. Maar je even in sprookjesachtige sferen verplaatsen helpt wel om als preventiemedewerker een goed beeld te krijgen van de kansen die arbocatalogi te bieden hebben.

Waardevolle input voor je RI&E
Want een rijk gevulde schatkamer vormt een passende vergelijking voor de ruim 170 arbocatalogi die er in ons land inmiddels zijn ontwikkeld. Ze helpen je aan waardevolle inzichten voor je risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). En ze bieden je kant-en-klare oplossingen voor veel voorkomende veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Ideale input voor je plan van aanpak.

Oplossingen en branchenormen
Vóór alles bieden arbocatalogi inzicht in risico’s die in een branche veel voorkomen én goed werkende oplossingen voor die knelpunten. Beschikt jouw branche over zo’n catalogus, dan moet je dus haast wel gek zijn om deze praktische hulpbron te negeren. Soms is dat zelfs vragen om problemen, want sommige catalogi bevatten branchenormen die bij afwezigheid van concrete wettelijke eisen een semiwettelijke status hebben. Alle werkgevers in de branche moeten zich er dan aan houden. En voor de Inspectie SZW vormen ze het uitgangspunt bij ongevalsonderzoek en bedrijfscontroles.

Niet alle risico’s, wel de voornaamste
Toch moet je altijd blijven opletten. De meeste catalogi zijn nog steeds in ontwikkeling, en binnen het opstelproces spelen politieke afwegingen een rol. Alleen risico’s waarover de sociale partners in een branche overeenstemming hebben bereikt staan erin. Vaak heeft de focus in eerste instantie gelegen op onderwerpen waarover al onderling afgestemd materiaal beschikbaar was. Is het gelukt om die uit te werken, dan zijn de partijen verder gegaan met gevoeliger liggende onderwerpen. In de praktijk hebben vaak (nog) niet alle, maar meestal wel de voornaamste risico’s een plekje gekregen.

Stand van zaken arbocatalogi
  • Er zijn ruim 170 arbocatalogi goedgekeurd door de Inspectie SZW (hier een overzicht).
  • Ongeveer 50% van de beroepsbevolking valt onder de werking van zo’n catalogus.
  • De meeste van die catalogi worden nog steeds (in uiteenlopend tempo) uitgebreid.
  • De vorm van catalogi varieert sterk: van korte en krachtige pdf’s tot complete online kennisbanken.
  • Belangrijke voorbeelden van sectoren zonder catalogus zijn de chemische industrie, de advocatuur, de bankensector, de pensioenfondsen en grote delen van de detailhandel.
  • In de meeste gevallen lijkt de kans klein dat er in zulke sectoren alsnog een catalogus komt.

 

Als er geen catalogus is
Niet alle branches hebben een arbocatalogus. Het is dus mogelijk dat je het als preventiemedewerker zonder zo’n branchespecifiek oplossingenboek moet doen. Denk dan niet te snel dat je het bij het oplossen van risico’s alsnog allemaal zelf moet doen. Mogelijk zijn methoden voor veilig en gezond werk onder een andere benaming verzameld en gebundeld. Er zijn bijvoorbeeld sectoren met ‘handboeken’. Ook sommige cao’s bevatten gedetailleerde afspraken over gezond en veilig werken.

Bekijk (ook) andere catalogi
Verder zijn veel risico’s natuurlijk niet aan specifieke branches gebonden. Een blik werpen op één of meer catalogi van andere branches is daarom vaak leerzaam. Voor een algemeen thema zoals werkdruk kun je zelfs in een hele serie catalogi terecht. Wel kan het verstandig zijn om eerst bij aanverwante sectoren te kijken: daar is de kans op voor jou bruikbare oplossingen het grootst. Werk jij bijvoorbeeld in de advocatuur, bij een bank of bij een pensioenfonds, kijk dan de catalogus van de verzekeraars eens na. Ben je actief in de detailhandel, dan is die van de drogisterijen interessant.

Laat je nooit verleiden tot luiheid
Kortom, je moet wel weten hoe arbocatalogi tot stand komen, hoe je ze moet benutten en wat hun beperkingen zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat je je ook bij een rijk gevulde schatkamer nooit mag laten verleiden tot luiheid. Benut de arbocatalogus als hulpmiddel, toetssteen en inspiratiebron. Maar blijf altijd zelf de risico’s in je organisatie in kaart brengen en nadenken over nóg betere oplossingen. Voor wolven in schaapskleren hoef je in dit geval gelukkig niet bang te zijn. Maar bedenk wel dat het in sprookjes doorgaans slecht afloopt met mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is.

Meer informatie

  • Bekijk een overzicht van door de Inspectie SZW getoetste arbocatalogi.
  • Lees een korte uitleg over de rol en positie van arbocatalogi ten opzichte van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.
  • Benut de Kennisbank inPreventie voor tips en adviezen over preventiewerk en het aanpakken van veel voorkomende risico’s.

Gerelateerd

Poll
Weet jij de weg naar de arbocatalogus te vinden?
Reageer op de poll! (alleen mogelijk voor ingelogde leden inPreventie).
• Nog niet geregistreerd? Hier regel je het!

 

Maandelijks de laatste blog en een overzicht van het inPreventienieuws ontvangen?
Abonneer je op de nieuwsbrief!

Beeld: Shutterstock.com

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?