Je bevind je op de pagina: Home/Nieuws/De RI&E en OR

Terug
Laatste nieuws
Archief
Nieuwsarchief voor maart, 2016 (18)

De RI&E en OR

De RI&E en OR

De RI&E is een belangrijk instrument, de basis, van het arbobeleid. Als een werkgever aan zijn zorgplicht (art. 7:658 BW) wil voldoen, dan moet hij dit instrument serieus inzetten. Betrokkenheid van medewerkers en de medezeggenschap is daarbij essentieel. Betrokkenheid draagt bij aan de kwaliteit, maar ook aan draagvlak en erkenning.

In mijn werk als trainer/adviseur kom ik nog vaak in bedrijven waarbij de OR onbekend is het instemmingrecht op de wijze waarop de RI&E wordt uitgevoerd. Zij nemen het besluit tot uitvoering ter kennisgeving aan. En zo kan het gebeuren dat de werkgever ingaat op het aanbod van een adviesbureau waarbij in één dag de RI&E wordt uitgevoerd en getoetst. Daarmee wordt dan aan de wettelijke verplichting voldaan en wordt een boete voorkomen. Ik vind dit een slechte en korte termijn actie is. Op langere termijn zal blijken dat de RI&E toch onvolledig is en dat daardoor noodzakelijke maatregelen niet worden genomen. Dit lijkt een kostenbesparing, maar heeft op termijn nadelige consequenties, zoals hoog ziekteverzuim, veel klachten, een bezoek van de Inspectie of zelfs een ongeval.

Ook zonder al te veel kennis van de WOR zou een OR dit niet moeten laten gebeuren. Als OR heb je meer invloed dan je denkt. Als de OR zijn invloed aanwendt bij de uitvoering van de RI&E, dan liggen hier kansen om klachten en knelpunten aan te pakken en daarmee verzuim te voorkomen.

 

Alex Daems

SBIFormaat

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?