Je bevind je op de pagina: Home/Nieuws/‘Inspecties blijven nodig om positie preventiemedewerker te versterken’

Terug
Laatste nieuws
Archief
Nieuwsarchief voor oktober, 2015 (28)

‘Inspecties blijven nodig om positie preventiemedewerker te versterken’

Liesbeth Kroon: programmaleider Arbozorg bij de Inspectie SZW

‘Inspecties blijven nodig om positie preventiemedewerker te versterken’

Goede arbozorg binnen bedrijven staat of valt met de inzet van de preventiemedewerker. Dat is geen loze uitspraak. Ik vind dat preventiemedewerkers binnen bedrijven hét aanspreekpunt moeten zijn voor alle arbogerelateerde zaken. Dat is overigens niet alleen mijn mening; het staat ook in de Arbowet. Artikel 13 legt de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker haarfijn vast. Toch merken we bij de Inspectie SZW dat niet alle bedrijven en organisaties een preventiemedewerker hebben of evenveel waarde aan hechten deze belangrijke functie. Dat moet dus beter.

Nieuwe Arbowet
Gelukkig staan wij daarin niet alleen. Ook de regering erkent het belang van de  preventiemedewerker. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het kabinetsstandpunt rond de wijziging van de Arbowet, die in 2016 moet ingaan. Een van de voorgestelde aanpassingen is dat de ondernemingsraad instemmingsrecht krijgt over de keuze voor en de positie van de preventiemedewerker. Werkgevers zullen in de toekomst dus met hun OR of personeelsvertegenwoordiging het gesprek moeten aangaan over de preventiemedewerker. Daarmee laten we als overheid zien dat we het belangrijk vinden dat de preventiemedewerker een duidelijke rol krijgt in de arbozorg. En daarmee verstevigen we de positie van de preventiemedewerker binnen bedrijven.

Schriftelijke inspecties

Ook in ons eigen Programma Arbozorg richten we ons op het versterken van de positie van de preventiemedewerker. Zo voeren we inspecties uit om te controleren of bedrijven de kernbepalingen uit de Arbowet, waaronder de verplichting tot het hebben van een preventiemedewerker, naleven. Dat doen we overigens niet alleen door het afleggen van bedrijfsbezoeken. Afgelopen juni hebben we voor het eerst een schriftelijke inspectie uitgevoerd. Hierbij hebben we duizend bedrijven aangeschreven met het verzoek te bewijzen dat ze voldoen aan de kernbepalingen uit de Arbowet.

 Veilig én gezond

Uiteraard ondersteunt de Inspectie SZW preventiemedewerkers ook op andere manieren. Een mooi voorbeeld is de e-publicatie Gezond en veilig werken: hoe doet ú dat?. Deze publicatie bevat een aantal filmpjes waarin bedrijven – kleine, middelgrote én grote organisaties – laten zien hoe zij in de praktijk omgaan met gezond en veilig werken. Preventiemedewerkers kunnen hun werkgever met hulp van deze filmpjes concrete tips en ideeën aan de hand doen over gezond en veilig werken. Met de bijbehorende brochure Een gezonde en veilige werkplek en de website www.zelfinspectie.nl kunnen zij bovendien inspiratie opdoen om zelf aan de slag te gaan met de arbozorg binnen hun organisatie. Zo zorgen we samen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

 

Liesbeth Kroon is programmaleider Arbozorg bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie).

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?