Je bevind je op de pagina: Home/Nieuws/Zet een student in om gezond en veilig werken in het MKB te bevorderen!

Terug
Laatste nieuws
Archief
Nieuwsarchief voor maart, 2017 (18)

Zet een student in om gezond en veilig werken in het MKB te bevorderen!

Zet een student in om gezond en veilig werken in het MKB te bevorderen!

In Nederland volgen ruim 446.0001 studenten een HBO-opleiding. Zij vormen hiermee, naast de MBO-studenten, de grootste groep toekomstige werkenden vanuit het middelbaar en hoger onderwijs. Een groot deel van hun praktijkopdrachten en stages voeren zij uit bij MKB-bedrijven.

Binnen het MKB blijft het bevorderen van gezond en veilig werken een uitdaging. Zo is de naleving van de RI&E-verplichting lager vergeleken met grote bedrijven en nemen kleine bedrijven minder arbo- en verzuimmaatregelen. MKB bedrijven kunnen hierbij praktische ondersteuning gebruiken. TNO onderzocht welke rol HBO-studenten hierbij kunnen spelen en ging in gesprek met vertegenwoordigers van hogescholen, MKBbedrijven, branches en adviseurs.2 In deze 2pager vatten we de conclusies samen.

Welke behoefte aan ondersteuning hebben MKB-bedrijven? Voor bedrijven is het een uitdaging om de aandacht vast te houden voor het thema gezond en veilig werken en om de werknemers hierbij te betrekken. De adviseurs die wij gesproken hebben geven aan dat het thema nog niet bij alle bedrijven op de agenda staat. Door de waan van de dag heeft het niet altijd prioriteit, is er geen geld beschikbaar of worden adviseurs bij voorkeur ingezet voor een specifieke interventie i.p.v. een integrale aanpak.                                                             

 1http://www.vereniginghogescholen.nl/ hogescholen 2 Lees meer in de Notitie Gezond en veilig werken in het MKB: een verkenning naar de inzet van HBO-studenten.

 

Hoe kunnen studenten een bijdrage leveren aan deze ondersteuning? De bedrijven, hogescholen, adviseurs en brancheorganisaties hebben ieder hun eigen focus bij de inzet van studenten. 

Het belang van de hogescholen ligt in het invulling geven aan de (afstudeer)opdrachten. De hogescholen zien de rol van de studenten vaak als een waardevolle ondersteuning omdat de studenten iets kunnen bijdragen waar bedrijven niet altijd aan toekomen. 

Bedrijven zien een rol weggelegd voor studenten bij het maken van een RI&E, het inventariseren van risico’s en bij het ontwikkelen van tools die werknemers kunnen ondersteunen. Zij zien een frisse blik als meerwaarde. De adviseurs zien potentie door de inzet van onderzoeks-vaardigheden van studenten. Belangrijke voorwaarden zijn een goede voorbereiding en begeleiding en een goed contact tussen de hogeschool en het bedrijf met aandacht voor de aansluiting op de praktijk en vakoverstijgende competenties (o.a. adviesvaardigheden, taalvaardigheid, presentatievaardigheid). Ook de brancheorganisaties geven aan dat ze studenten vooral willen inzetten voor hele specifieke projecten en noemen daarbij ook de bovengenoemde voorwaarden.

Hoe kan de inzet van studenten worden bevorderd?

Bereid de studenten goed voor tijdens de opleiding en opdrachten. ?

Weet wat de inzet van studenten kan opleveren.  ?

Verwachtingsmanagement: Partijen moeten weten wat ze van de student kunnen verwachten en waar de verantwoordelijkheid voor begeleiding ligt.

 

 

 

 

L. (Lotte) Schuilenborg, MSc.
Trainee
Work, Health Technology

E lotte.schuilenborg@tno.nl 

 

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?