Basiscursus Vertrouwenspersonen

Locatie:
BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48, 3511 GC, Utrecht
Duur:
09:30
Datum:
16 Juli 2019
Basiscursus Vertrouwenspersonen

Basiscursus vertrouwenspersonen
Deze training is gericht op (nieuwe) vertrouwenspersonen die een goede basis willen leggen voor hun functie. Na deze dag heb je kennis van het wettelijk kader en de vaardigheden voor het voeren van het opvanggesprek.

Ongewenst gedrag
Pesten, intimidatie, informeel leiderschap… ongewenste omgangsvormen komen in elke organisatie voor. Als vertrouwenspersoon word je dan geraadpleegd. Wat adviseer je? Welke aandachtspunten zijn er in de communicatie en in de relatie met het management?

Na deze training van SBI Formaat heb je inzicht in de gewenste houding en vaardigheden voor het uitoefenen van jouw functie. Uitgebreid wordt ingegaan op de rollen en het takenpakket van de vertrouwenspersoon en hoe je van begin tot eind te werk gaat als er een melding bij jou binnenkomt. En je weet hoe je de benodigde gesprekken kunt voeren.

Leren en verbinden 
“Een gerichte opleiding met aandacht voor kennis, vaardigheden en de (verdere) invulling binnen Nyrstar Budel. De vertrouwenspersonen en leden van de klachtencommissie vonden de training erg leerzaam en vonden het fijn dat ze samen op konden trekken. Inmiddels hebben zij zich breed binnen Nyrstar Budel bekend gemaakt.”
– Rob Timmermans (Head Training & Development)

Thema 1. Verkenning
Je krijgt een beeld van de breedte waarin ongewenste omgangsvormen zich kunnen manifesteren. Daarbij verkennen we ook jouw eigen (voor)oordelen en vaardigheden ten aanzien van de problematiek. Je wordt op de hoogte gebracht van de wettelijke context waaruit het beleid tegen (seksuele) intimidatie, agressie en geweld voortkomt. Ook wordt ingegaan op de nieuwe Wet Huis voor Klokkenluiders. Je krijgt concrete tips om de in jouw organisatie geldende klachtenregeling te optimaliseren.

Thema 2. Rol en takenpakket van de vertrouwenspersoon
Hoe ziet het werk van de vertrouwenspersoon eruit? We nemen het werkgebied en de taken door. Nadrukkelijk wordt ook aangegeven wat niet de taak is van de vertrouwenspersoon en wat bijvoorbeeld  het verschil is met het takenpakket van de klachtencommissie.

Thema 3. Gespreksvaardigheden van vertrouwenspersonen
Een melding, een klacht….en dan? Stap voor stap verkennen we met elkaar de mogelijkheden. We gebruiken daarbij de escalatieladder, een hulpmiddel bij de gesprekken. Hierbij is ook aandacht voor de procedure en de juridische aspecten. We oefenen een gesprek aan de hand van casuïstiek.

Verdieping is mogelijk in de vorm van een vervolg op maat en/of intervisiebijeenkomsten. Aan het eind van de dag wordt dit geïnventariseerd. Goed om te weten is dat SBI Formaat zowel vertrouwenspersonen als klachtencommissies kan trainen.

Terug