Workshop voor leden BvAA. Veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Locatie:
Duur:
13:00 - 16:30
Datum:
25 Juni 2019
Workshop voor leden BvAA.           Veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Voor de gezondheid van de medewerkers is het van belang dat zij chemische producten en gevaarlijke stoffen op een veilige manier behandelen en gebruiken. De werkgever is verrplicht hiervoor niet alleen de middelen, maar ook de kennis beschikbaar te stellen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Arbowet- en regelgeving.

Met de workshop ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ krijgt u handvatten om de veilige omgang met gevaarlijke stoffen op praktische wijze toe te passen binnen uw bedrijf. Hiermee geeft u op een juiste wijze invulling aan de geldende wet- en regelgeving en borgt u de gezondheid van de medewerkers.

Programmaonderwerpen

Tijdens deze module komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

wettelijk kader (Arbowet en -besluit, CLP verordening);
de H- en P-zinnen én etikettering;
aansprakelijkheid bij het gebruik van gevaarlijke stoffen;
effecten van gevaarlijke stoffen;
gebruik arbeidshygiënische strategie;
PBM's;
Grenswaarden;
Blootstelling te bepalen;
training en instructie aan medewerkers.

 

Terug