9 februari 2023

20 MAART START WEER EEN PRAKTISCHE LEERGANG PREVENTIEMEDEWERKER VIA DE ACADEMIE VAN DE BEROEPSVERENIGING VAN PREVENTIEMEDEWERKERS

 

20 Maart start DE PRAKTISCHE LEERGANG PREVENTIEMEDEWERKER VIA DE ACADEMIE VAN DE BEROEPSVERENIGING VAN PREVENTIEMEDEWERKERS (BvAA)

Meld je hier aan

Na succesvolle leergangen preventiemedewerker vorig jaar, geëvalueerd met een  8,6, starten we met een nieuwe leergang reventiemedewerker.

De BvAA heeft vanuit een jarenlange ervaring een praktijkgerichte leergang ontwikkeld bestaande uit  10 modules waarin kennis en vooral vaardigheden worden aangeleerd om het werk van de Preventiemedewerker te professionaliseren.   Deze training voldoet aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet.

U krijgt meer kennis en vaardigheden om het management en medewerkers te motiveren en te adviseren, ten einde gezonder en veiliger te werken. 

INHOUD VAN DE CURSUS PREVENTIEMEDEWERKER maart 2023:

1             Wet- en regelgeving (20 maart)

-              Taken en verantwoordelijkheden

-              Eigenaarschap verhogen             

2             De Risico-Inventarisatie van Plan van aanpak tot                                      Arbobeleid (20 maart)

3             Fysieke belasting (27 maart)

-              Beeldschermwerkplek

-              Tillen, duwen etc.

-              Thuiswerken     

4             PAGO / PSA / Vertrouwenspersoon (27 maart)

5 en 6   Ziekteverzuim en Vitaliteit (3 april)

7             Communicatie (17 april)

-              Het geven van Adviezen              

8             Gevaarlijke werkzaamheden (17 april)

-              Werken op hoogte

-              Werken in besloten ruimte etc.

9             De strategie van de Arbeidshygiëne (24 april)

-              Geluid en Trillingen

-              Gevaarlijke stoffen, Biologische agentia 

-              Machine veiligheid, CE      

10           Eindopdracht  presenteren (24 april)

Tijdstip: 9.30 uur tot 16.30 uur
 

Doelgroep
De training is bedoeld voor medewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met de rol van Preventiemedewerker / Arbocoördinator.

De training is geschikt voor eenieder, die in korte tijd inzicht wil krijgen in thema’s en wetgeving t.a.v. de Arbeidsomstandigheden.

De training is opgezet voor medewerkers met ten minste MBO-werk en - denkniveau.

Trainers
De leergang wordt verzorgd door ervaren trainers uit de praktijk.

Blended Learning
De leergang wordt klassikaal in het midden van het land en online (40%) gegeven.

Ook wordt u tijdens de gehele leergang gecoacht door een van onze trainers.

In company
De training kan ook in company gegeven worden.

 

Opmerking
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de gehele cursus en sluiten af met een eindpresentatie. De deelnemers ontvangen een certificaat van de BvAA Academy.

Geïnteresseerden kunnen ook afzonderlijke modules volgen. Zij krijgen een bewijs van deelname van de BvAA Academy.

De deelnemers kunnen daarna verdere professionalisering-modules volgen zoals:

a.      Train de trainer

b.      Multidisciplinair samenwerken

c.       Intervisie

d.      Uitvoeren R.I.E.

e.      Houden van toolboxmeetingen

f.        Verhogen leiderschap/eigenaarschap

g.      Cultuurladder

Kosten
De kosten voor de 10 modules bedragen € 1.090, exclusief  21% B.T.W. en inclusief lunches en het boek "Preventiemedewerker".

Meer informatie kunt u krijgen door contact op de nemen met het bestuur van de BvAA  06-47995226.

Meld je hier aan

 

Terug