6 februari 2022

PRAKTISCHE LEERGANG PREVENTIEMEDEWERKER VIA DE ACADEMIE VAN DE BEROEPSVERENIGING VAN PREVENTIEMEDEWERKERS EN / OF ARBOCOORDINATOREN IN NEDERLAND (BvAA)

Nieuw

De BvAA heeft vanuit een jarenlange ervaring een praktijkgerichte leergang ontwikkeld bestaande uit  10 modules waarin kennis en vaardigheden worden aangeleerd om het werk van de Preventiemedewerker te professionaliseren.

Deze training voldoet aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet.

U krijgt meer kennis en vaardigheden om het management en medewerkers te motiveren en te adviseren, ten einde gezonder en veiliger te werken.

Meld je meteen aan 

INHOUD VAN DE CURSUS PREVENTIEMEDEWERKER 2022:

Module

1. Wet- en regelgeving                                            8 maart                          
-            Taken en verantwoordelijkheden
-            Eigenaarschap verhogen

2. De Risico-Inventarisatie van Plan van            8 maart
aanpak tot Arbobeleid

3.  Fysieke belasting:                                                15 maart
-         Beeldschermwerkplek
-         Tillen, duwen etc.
-         Thuiswerken

4. PAGO / PSA / Vertrouwenspersoon               15 maart

5. Ziekteverzuim en Vitaliteit                               22 maart

6. Communicatie                                                    29 maart
- Het geven van Adviezen

7. Gevaarlijke werkzaamheden:                           29 maart
- Werken op hoogte
- Werken in besloten ruimte etc.

8. Arbomanagement opzetten                              5 april
- NEN 45001
- Veiligheidscultuur

9. De strategie van de Arbeidshygiëne               19 april
- Geluid en Trillingen
- Gevaarlijke stoffen
- Biologische agentia

10. Eindopdracht  presenteren                             19 april
 

Doelgroep
De training is bedoeld voor medewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met de rol van Preventiemedewerker / Arbocoördinator.

De training is geschikt voor eenieder, die in korte tijd inzicht wil krijgen in thema’s en wetgeving t.a.v. de Arbeidsomstandigheden.

De training is opgezet voor medewerkers met ten minste MBO-werk en - denkniveau.

Trainers
De leergang wordt verzorgd door ervaren trainers uit de praktijk.

Blended Learning
De leergang wordt klassikaal in het midden van het land en online (60%) gegeven.

Ook wordt u tijdens de gehele leergang gecoacht door een van onze trainers.

In company
De training kan ook in company gegeven worden.

 

Opmerking
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de gehele cursus en sluiten af met een eindpresentatie.

Zij krijgen een certificaat van de BvAA Academy.

Geïnteresseerden kunnen ook afzonderlijke modules volgen. Zij krijgen een bewijs van deelname van de BvAA Academy.

De deelnemers (alumni) kunnen daarna verdere professionalisering-modules volgen zoals:

a.      Train de trainer
b.      Multidisciplinair samenwerken
c.       Intervisie
d.      Uitvoeren R.I.E.
e.      Houden van toolboxmeetingen
f.        Verhogen leiderschap/eigenaarschap
g.      Cultuurladder

Kosten
De kosten voor de 10 modules bedragen € 795, exclusief  21% B.T.W. en inclusief het boek Preventiemedewerker.

Meld je nu aan!

Meer informatie kunt u krijgen door contact op de nemen met Pieter Diehl 06-47995226.

 

Terug