RdM
Betrekken OR
Hallo,

tot nu toe is bestaat het contact preventiemedeweker/OR vooral uit eenrichtingsverkeer waarbij er vanuit mij informatie wordt gegeven over lopende projecten en plannen en vanuit de OR wordt aangehoord. Dit zie ik graag anders. ik zou meer de samenwerking willen opzoeken en elkaar willen versterken. nu ben ik op zoek naar praktische manieren/voorbeelden om hiermee aan te gaan. hebben jullie tips?
De OR heeft een stimulerende taak (WOR art. 28). Dit gaat veel verder dan alleen informatie aanhoren. De bedoeling dat er gereageerd wordt met relevante vragen die de preventiemedewerker kunnen helpen. Nog beter is dat de OR op basis van de informatie (ongevraagd) adviseert. Dit betekent wel dat de OR moet weten waar het over gaat. Veel OR'en hebben niet de nodige kennis en dan komt er ook weinig uit. Zie www.werkenveiligheid.nl/preventie/beleid-en-overheid/samenwerking-or-en-preventiemedewerker. Ik ben de schrijver van dit artikel en kan er heel veel meer over vertellen.
Alex Daems
alex.daems@sbiformaat.nl
06 53996231

Gooitzen