Je bevind je op de pagina: Home/Kennis/Emotionele risico's/Werkdruk en burn-out

Werkdruk en burn-out

Voorkom dat je collega’s uitvallen door stress

Werkdruk is in veel bedrijven een groot probleem. Maar veel werkgevers weten zich hier geen raad mee. Ook werknemers durven problemen door werkdruk vaak niet aan te kaarten. Als preventiemedewerker is het jouw taak om werkdrukproblemen te signaleren en bespreekbaar te maken. Daarna kun je samen met je managementteam oplossingen bedenken zodat je collega’s niet ziek uitvallen door de stress.

Neem werkdruk op in de RI&E
De Arbowet verplicht iedere werkgever arbobeleid te voeren waarmee hij psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. Werkdruk is – net als agressie en geweld, pesten en discriminatie – een vorm van psychosociale arbeidsbelasting waartegen je werkgever je collega’s moet beschermen. Daarom moet jij ervoor zorgen dat je werkdruk opneemt in de RI&E. Vervolgens beschrijf je in het plan van aanpak maatregelen om blootstelling aan werkdruk te voorkomen of te beheersen.

Doorbreek het taboe op werkdruk
In veel bedrijven rust een taboe op werkdruk: werkgevers willen er liever niet over praten, werknemers durven problemen niet te melden, omdat ze het gevoel hebben dat ze zich aanstellen. Als preventiemedewerker ben jij de aangewezen persoon om werkdruk onder de aandacht te brengen bij de directie van je organisatie.

Maak werkdruk bespreekbaar met het Werkdrukkompas
Een hulpmiddel dat je kunt gebruiken om werkdrukproblemen bespreekbaar te maken, is het Werkdrukkompas. Als je de stellingen invult, geeft het Werkdrukkompas je een indicatie van de belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van werkdruk en tips voor het terugdringen van werkdruk binnen jouw organisatie.

Gerelateerd

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven over ontwikkelingen en tips ontvangen?     Registreer

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?