Je bevind je op de pagina: Home/Kennis/Preventiewerk/Bedrijfshulpverlener

Bedrijfshulpverlener

Een belangrijke collega om mee samen te werken

 

Het is jouw werk als preventiemedewerker om ongelukken en calamiteiten te voorkomen. Maar hoe goed jij je werk ook doet, het kan altijd een keer misgaan. Dan komt je collega in actie: de bedrijfshulpverlener (BHV’er).

Let op jullie verschillende taken
Niet alleen jouw functie is opgenomen in de Arbowet. Deze wet verplicht werkgevers ook om BHV’ers aan te wijzen. Jouw taken en die van de BHV’ers vullen elkaar aan.

  • Als preventiemedewerker handel je proactief: je werkt aan goede arbeidsomstandigheden, om zo de risico’s te verminderen en ongelukken te voorkomen.
  • De BHV’er gaat reactief te werk: hij komt pas in actie als er iets misgaat. Dan lost hij het probleem zo goed mogelijk op, en beperkt zo de schade.

Het belangrijke werk van de BHV’er
De Arbowet geeft niet veel regels voor de BHV. Maar de wet beschrijft wel welke taken de BHV’er heeft. De bedrijfshulpverlener:

  • verleent eerste hulp bij ongevallen;
  • beperkt en bestrijdt brand;
  • beperkt de gevolgen van ongevallen;
  • alarmeert en evacueert bij noodgevallen alle werknemers én andere mensen in de organisatie;
  • alarmeert bij noodgevallen de (externe) hulpverleners.

 

Jij helpt mee aan de BHV-organisatie
Het is jouw taak om (mede) de RI&E uit te voeren. Je zoekt dus ook uit hoe groot de risico’s op ongevallen en brand zijn. En je kijkt hoe jullie de bedrijfshulpverlening (BHV) zó kunnen organiseren, dat de gevolgen van ongevallen en brand zo klein mogelijk zijn. Zo zorg je ervoor dat de BHV’ers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Dit is belangrijk, want de Arbowet geeft hier geen regels voor.

 

Zorg voor soepele samenwerking

Jouw werk heeft veel invloed op hoe de BHV’er zijn werk doet. En jij hebt zijn kennis nodig om een goede RI&E op te stellen. Het is belangrijk dat jullie soepel samenwerken en het werk handig afstemmen. Als je geregeld overlegt, kun je samen de beste arbeidsomstandigheden creëren. En misschien ben je zelf niet alleen de preventiemedewerker, maar óók BHV’er. Ook dan kun je ervoor zorgen dat de taken goed op elkaar aansluiten.

Gerelateerd

Meer informatie

  • Lees wat de Arbowet zegt over bedrijfshulpverlening
Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?