Je bevind je op de pagina: Home/Kennis/Preventiewerk/Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Een bijzondere en uitdagende functie!

Elke organisatie met werknemers is verplicht om een preventiemedewerker te hebben. Als jij deze functie vervult, heb je die dus uiteindelijk aan een wettelijke verplichting te danken. Dat is zowel een voordeel als een nadeel. Je functie zal niet snel verdwijnen. Maar dat jij verplicht bent, garandeert natuurlijk nog niet dat jouw optreden succesvol is. Daar moet je zelf werk van maken.

Je dankt je bestaan aan de wet
Volgens artikel 13 van de Arbowet is je werkgever verplicht zich bij het voeren van zijn arbobeleid te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (het gaat hier dus niet om externe personen).

  • Elk bedrijf moet minimaal één preventiemedewerker aanwijzen.
  • Bij een bedrijfsomvang tot 25 werknemers (hierbij tellen ook uitzendkrachten en stagiairs mee) kan de werkgever desgewenst zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.
  • Preventiemedewerkers moeten voldoende tijd krijgen voor goede uitvoering van hun taken.
  • Ook moeten ze over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken.

 

De situatie bepaalt of je alleen bent en wat je taken zijn

De Arbowet geeft geen concrete aantallen preventiemedewerkers gekoppeld aan een bepaalde bedrijfsomvang. Artikel 13 lid 4 bepaalt dat de werkgever zoveel werknemers bijstand moet laten verlenen als de situatie vereist. 

  • Afhankelijk van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kan de functie van preventiemedewerker fulltime, parttime en door één of meerdere personen worden ingevuld. De omvang en ernst van de risico’s zijn dus bepalend. 
  • De bedrijfssituatie bepaalt wat je werkgever door jou laat doen en wat door externe deskundigen. Wel moet je altijd meewerken aan het verrichten en opstellen van de RI&E, samenwerken en adviseren aan de OR of PVT en ondersteunen bij de uitvoering van het arbobeleid.

 

Voorkom dat je een verplicht nummer wordt
Preventiewerk is met veel plichten omgeven. Daarom moet je zien te voorkomen dat jij zelf een verplicht nummer wordt. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat je werkgever jou alleen maar preventiemedewerker maakt om in naam aan de wet te voldoen. Of dat hij niet in gesprek wil over je taken, bevoegdheden en opleidingsbehoeften. Aan jou de uitdaging om goed samen te werken met anderen en je met een waardevolle bijdrage aan veilig en gezond werk onmisbaar te maken!

Gerelateerd

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?