Je bevind je op de pagina: Home/Kennis/Werkplek en middelen/Gevaarlijke straling

Gevaarlijke straling

Probeer blootstelling te voorkomen

Straling is de uitzending van energie door golven of als deeltjes. Ook zijn er verschillende soorten straling: optische straling, elektromagnetische straling en ioniserende straling. Dat klinkt misschien wat abstract, maar straling is overal. Denk aan magnetrons, smartphones en beeldschermen. Of, wat groter, aan elektriciteitsmasten of röntgenapparaten. Of straling schadelijk is voor de gezondheid, hangt af van het soort straling, de hoeveelheid straling en de duur van blootstelling aan straling.

Inventariseer stralingsgevaar
Komen er in een organisatie stralingsbronnen voor, dan moeten de gevaren ervan worden geïnventariseerd en geëvalueerd in een RI&E. Vervolgens dienen er maatregelen te worden getroffen om blootstelling aan gevaarlijke straling te voorkomen of te verminderen. Let er als preventiemedewerker op dat de betreffende medewerkers op de hoogte zijn van deze maatregelen. En zie er ook op toe dat ze worden nageleefd (zoals het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen).

De verplichting tot het nemen van maatregelen ter voorkoming en/of beperking van straling en het voorlichten van medewerkers is opgenomen in Afdeling 4a (Kunstmatige optische straling) en Afdeling 4b (Elektromagnetische velden).

 

Gerelateerd

Kennisbank - Persoonlijke beschermingsmiddelen
Kennisbank - Biologische gevaren
Kennisbank - Brand- en noodvoorzieningen
K
ennisbank - Risico inventarisatie (RI&E)

Wil je op de hoogte blijven over ontwikkelingen en tips ontvangen?     Registreer

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?