Je bevind je op de pagina: Home/Kennis/Werkplek en middelen/Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Goed beschermd aan het werk

Als preventiemedewerker draag je zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Je bent op de hoogte van de veiligheidsrisico’s in je werkomgeving en van de maatregelen tegen die risico’s. Dit betekent dat je ook moet weten of jij en je collega’s gebruik moeten maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Jouw taken
Als preventiemedewerker moet je ervoor zorgen dat de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan. Houd er rekening mee dat je werkgever de persoonlijke beschermingsmiddelen gratis beschikbaar moet stellen. De kans bestaat bovendien dat jij verantwoordelijk bent voor het geven van goede voorlichting en instructies over het gebruik en onderhoud van de beschermingsmiddelen.

Een boete voorkomen
Uiteraard is het ook zaak dat je in de gaten houdt of iedereen de persoonlijke beschermingsmiddelen ook echt gebruikt. Constateert de Inspectie SZW namelijk dat de wettelijk voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen niet worden gebruikt, dan kan naast de werkgever ook de werknemer in overtreding zijn. De werknemer kan hiervoor zelfs een maximale boete van € 450 krijgen.

Hoe zorg je ervoor dat iedereen gebruikmaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen?
Om ervoor te zorgen dat iedereen ook echt gebruikmaakt van de persoonlijke beschermingsmiddelen, kun je je werkgever vragen om deze verplichting – inclusief eventuele sancties bij het niet naleven ervan – vast te leggen in de huisregels of het personeelsreglement. Maakt een werknemer bij herhaling geen gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen, dan kan je werkgever deze werknemer een (beperkte) boete opleggen, schorsen en in het uiterste geval ontslaan. Belangrijk is dat je werkgever in dat geval beschikt over een schriftelijke sanctiebeleid. De sancties voor het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dus op papier staan.

 

Gerelateerd

Kennisbank - Werken met gevaarlijke stoffen
Kennisbank - Werken met gevaarlijke straling
Kennisbank - Brand- en noodvoorzieningen
Kennisbank - Risico-inventarisatie (RI&E)

Registreer je gratis en ontvang de nieuwsbrief met tips!                       Registreer

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?