Je bevind je op de pagina: Home/Nieuws/Geslaagd congres "Preventiemedewerker met Impact

Terug
Laatste nieuws
Archief
Nieuwsarchief voor juni, 2017 (27)

Geslaagd congres "Preventiemedewerker met Impact

Geslaagd congres "Preventiemedewerker met Impact

Op maandag vond het congres “Preventiemedewerker met Impact” plaats. Het congres was helemaal vol met een zeer diverse groep van 150 preventiemedewerkers uit grote en kleine bedrijven, uit zeer verschillende branches. Sommigen hadden al jaren ervaring als preventiemedewerker, anderen stonden op het punt om als preventiemedewerker te starten.

 

Na de opening door dagvoorzitter Pieter Diehl, kwam Rob Triemstra, plaatsvervangend directeur van de directie Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  aan het woord. Hij ging in op het belang van de preventiemedewerker en de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor een veilige en gezonde werkplek. Hij onderstreepte het belang van dit congres en was blij te zien dat er zoveel preventiemedewerkers bijeen waren om ervaringen te delen.

 

Aftrap Week van de RI&E

Het congres vormde tevens de aftrap voor de Week van de RI&E. Wendela Hooftman, projectleider van Steunpunt RI&E, vertelde dat het hard nodig is om aandacht te besteden aan de RI&E. “Meer dan de helft van de bedrijven heeft nog geen RI&E. Vooral in het MKB. Dat is niet altijd onwil. Veel ondernemers geven als reden daarvoor aan dat ze niet op de hoogte zijn van de verplichting.” Met de overhandiging van een grote thermometer aan Rob Triemstra van Ministerie SZW was de Week van de RI&E officieel afgetrapt. “De RI&E is de thermometer waarmee u kijkt wat de stand van zaken is op het gebied van veilig en gezond werken in een organisatie. Als u dat weet kunt u maatregelen treffen om de belangrijkste risico’s aan te pakken.”

 

In gesprek over lastige onderwerpen

Tijdens de interactieve sessie gingen de preventiemedewerkers met elkaar in gesprek over onderwerpen waar ze het meest mee tobben in de praktijk. Nuttige tips en verwijzingen naar handige websites, zoals de OSH-wiki, inPreventie en Arboportaal werden gedeeld. Onderwerpen waarvan de preventiemedewerkers vaak aangaven dat ze ermee tobben waren onder meer de rol van de preventiemedewerker, werkdruk en cultuur- en gedragsverandering.…

 

Na de lunch splitsten de preventiemedewerkers zich op in kleinere groepen voor specifieke kennissessies en workshops, zoals “Samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen”, “Vraag het Inspectie SZW” en “Adviseren over werkdruk”. De reacties van de preventiemedewerkers over deze dag waren enthousiast. Men gaf aan veel te hebben opgestoken en het ook erg prettig te vinden om ervaringen te kunnen delen met andere preventiemedewerkers.

 

 

 

 

 

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?