Je bevind je op de pagina: Home/Kennis/Werkplek en middelen/Brand- en noodvoorzieningen

Brand- en noodvoorzieningen

Goed voorbereid op noodsituaties

Zorgen voor een veilige werkomgeving is een van je belangrijkste taken als preventiemedewerker. Die veiligheid moet ook gegarandeerd zijn bij brand of andere noodsituaties. Iedereen moet dan zijn werkplek gemakkelijk en vooral snel kunnen verlaten. Vrije vluchtwegen, goede veiligheidssignalering en voldoende blusmiddelen spelen daarbij een belangrijke rol: hiermee kun je levens redden in gevaarlijke en onveilige situaties.

Controleer je werkomgeving
Als preventiemedewerker ben je op de hoogte van alle veiligheidsrisico’s in je werkomgeving en van de maatregelen tegen die risico’s. Maar het is ook belangrijk op gezette tijden te controleren of alle vluchtroutes aan de wettelijke eisen voldoen. En of veiligheidsborden goed zichtbaar en blusmiddelen zichtbaar en eenvoudig bereikbaar zijn.

In artikel 8 van de Arbowet komen voorlichting en instructie aan bod. Dit artikel heeft niet alleen betrekking op de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, maar nadrukkelijk ook op de maatregelen om adequaat op te treden bij brand of een andere calamiteit. Het gaat hier eigenlijk over de bedrijfshulpverlening. Want je moet als werknemer op de hoogte zijn van de vluchtroutes en de veiligheidssignalering. Van de werkgever wordt dus verwacht dat hij medewerkers ook:
  • informeert over de betekenis van veiligheidssignalering;
  • instructie geeft over vluchtwegen.

 

Gerelateerd

Kennisbank - Werkplek
Kennisbank - Persoonlijke beschermingsmiddelen
Kennisbank - Machines en transport

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?