Positieve Gezondheid en Amplitie met OplossingsKracht

Locatie:
Duur:
10:00
Datum:
28 Februari 2019

Positieve gezondheid is een nieuw concept dat gaat over het bevorderen van veerkracht en eigenaarschap voor gezond, veilig en plezierig leven en werken. Positieve Gezondheid is hét instrument om in gesprek te gaan met medewerkers over hun welzijn, vitaliteit en gezondheid.

Maak als organisatie de stap van curatief (klachtgericht) naar preventie en amplitie, Amplitie is aandacht voor het versterken van alle medewerkers en daarmee het bevorderen van eigenaarschap en energiegevend vitaal gedrag. Met als effect meer bevlogen en productieve medewerkers in je organisatie!

Positieve gezondheid  met OplossingsKracht

Het concept Positieve Gezondheid werd ontwikkeld door Machteld Huber.
Volgens haar hebben veranderingen alleen kans van slagen als we anders leren denken en toekomstgericht communiceren. Positieve Gezondheid richt zich op zelfmanagement, preventie en amplitie, het versterken van eigenaarschap bij medewerkers.

Een preventiemedewerker met visie op Positieve Gezondheid en amplitie heeft energiegevende motiverende gespreks- en coachvaardigheden nodig. De vernieuwde Arbowet 2017 eist een preventiemedewerker aan te stellen die de kennis, de houding en de vaardigheden heeft om draagvlak te creeren, anderen te motiveren en te inspireren. Ingeloes Bense is de trainer van  deze tweedaagse opleiding bij De PreventieCoach. Zij ontwikkelde het gedragsveranderings- en coachmodel OplossingsKracht. Hiermee leert de preventiemedewerker begrijpend te luisteren en regisseur te zijn in het gesprek met de directie, OR, leidinggevenden en medewerkers. Om zo de gewenste steun te kunnen geven: analytische, emotionele, creatieve en praktische steun. 

Meld je aan als startend preventiemedewerker bij de 2-daagse opleiding De Inspirerende Preventiemedewerker met OplossingsKracht.

Meld je aan voor verdieping bij de tweedaagse opleiding Coachen op Positieve Gezondheid stresspreventie en zelfmanagement. 

Of laat je opleiden tot OplossingsKrachtCoach AmplitieCoach en volg de 6-daagse opleiding.  

Doelgroep: preventiemedewerkers, ergocoaches, veiligheidscoaches, PSA-coaches, arbo-professionals, werkgevers, OR, HRM/P&O, managers en medewerkers.

Tarief tweedaagse opleiding €790.— exclusief 21 % BTW. Certificaat van De PreventieCoach. 

Neem contact op met Ingeloes Bense van De PreventieCoach 0651089862 of info@preventiecoach.nl 

Ken je al de twee gratis apps van De PreventieCoach? 

De App “Positieve Gezondheid Coach”. De app over zelfmanagement, coaching, positieve gezondheid, (medisch) leiderschap, het coachen met het model OplossingsKracht, motiverende gespreksvoering, gedragsverandering, etc.


De app "PreventieCoach Arbo" is als een Zwitsers zakmes voor arbo & preventie-thema’s. Verrassend, effectief, betrouwbaar en praktisch!
De app is een praktische tool om, samen met anderen, de arbeidsomstandigheden te optimaliseren. Met de arbowet 2017 nog meer gericht op preventie, duurzame inzetbaarheid en Positieve Gezondheid.
De app is gevuld met informatie (arbo, preventie), e-learning, de RI&E, het boek "100 vragen over fysieke belasting”, Arbowet, werkvormen, gedragsverandering, het coach- en communicatiemodel OplossingsKracht©, leerzame filmpjes, nieuws over Arbo, ontspanning, checklists en links naar relevante informatie over de aanpak voor veilig, plezierig en gezond werk.

Terug
Ingeloes Bense
Kijk op www.preventiecoach.nl voor nieuwe data en andere indpirerende opleidingen. Zoals de opleiding tot ergocoach kantoor, werkplekadviseur, ergocoach fysiek.