DIT JAAR BESTAAT DE BvAA 20 JAAR!

20 jaar heeft de Landelijke Beroepsvereniging van Preventiemedewerkers en Arbomedewerkers zich toegelegd op deskundigheidsbevorderingen, overleggen met ministeries, andere organisa-ties en het vorm geven van de website InPreventie.nl. Ons motto is: Kwaliteit, Kennis en Kun-digheid. (zie: BvAA - InPreventie)

Het 20 jarig bestaan willen wij niet zomaar voorbij laten gaan en met jullie delen. We gaan dit vieren op woensdag 8 november met de BvAA-leden, met bezoekers van InPreventie.nl en met organisaties waar we een relatie mee hebben. Het bestuur van de BvAA wil jullie uitnodigen voor een uniek Minicongres "ARBO ANDERS".

Wanneer: 8 NOVEMBER 2023 VAN 12.30 TOT 20.00 UUR
Adres: Gebouw Vakbond De Unie / Multatulilaan 12 / 4103 NM Culemborg

Kosten inschrijving vóór 15 september 2023*:
- Voor de feestvierende BvAA-leden gratis
- De collega’s van de BvAA-leden 50 euro
- InPreventieleden 50 euro

Kosten inschrijving ná 15 september 2023*:
- Voor de feestvierende BvAA-leden gratis
- De collega’s van de BvAA-leden 75 euro
- InPreventieleden 75 euro