Ongewenste omgangsvormen
8 oktober 2024 Aristo Lunetten 13.00 – 16.30 uur

Om een veilige cultuur te creëren op de werkvloer, is het belangrijk om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan.

Structuur maatregelen die werkgevers kunnen nemen om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken is in ieder geval nodig:

• een beleid ongewenste omgangsvormen,
• een aanpak hoe om te gaan met klachten,
• het voorhanden hebben van een gedragscode,
• en een beleid voor onverhoopte sancties.

Dit minimale samenstel van punten kan naast je communicatie- en gedragsinterventies, competente leidinggevenden en medewerkers, de beschikbare middelen en resultaten bijdragen aan het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Om u praktische informatie te geven over deze onderwerpen is voor u deze bijeenkomst ontwikkeld.