Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo Adviseurs

Doelstellingen

De BvAA streeft een viertal hoofddoelstellingen na. Deze laten zich als volgt formuleren:

 1. Het optimaliseren van de ondersteuning van de BvAA-leden (Arbo-adviseurs, Arbo professionals, Arbo-coördinatoren en Preventiemedewerkers) in hun professionele ontwikkeling. Dat wil de vereniging doen door:
  Kwaliteit

  a. Het opstellen en bijsturen van beroepsprofiel(en);
  b. Het certificeren van opleidingen en personen.
  Kennis
  a. Het ontwikkelen en leveren van instrumenten om binnen het Arbo-vakgebied te blijven leren:
  b. Het in kaart brengen van kennis en ervaringen, het stimuleren van onderzoek en het opsporen van kennislacunes;
  c. Het aan de leden bieden van de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.
  Kundigheid
  Het scheppen van duidelijkheid in wat wel en niet van Arbo-medewerkers kan en mag worden verwacht.

 2. Het bekend zijn en blijven met en het invloed willen uitoefenen op ontwikkelingen op beroepsinhoudelijk niveau, zowel nationaal als internationaal.

 3. Het streven naar de realisatie van een algehele integratie en acceptatie op dusdanige wijze, dat BvAA-leden zich als professional kunnen profileren en een eigen plaats in organisaties weten te verwerven.

 4. Het werken aan de totstandkoming en continue bijsturing van richtlijnen en normen op het gebied van arbeidsomstandigheden in verschillende bedrijfstakken.

Word nu lid van BVAA!

lidworden_cr.jpg

Aanmelden