U bevindt zich hier:

 

Privacystatement

Als BvAA ( de Beroepsvereniging Arbo Adviseurs) hechten we veel waarde aan privacy. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat we in bepaalde gevallen uw gegevens opslaan. We slaan echter geen overbodige gegevens op en we zorgen ervoor dat ze beveiligd zijn.

Wie zijn wij
Wij zijn de BvAA, de beroepsvereniging van preventiemedewerkers en Arbo adviseurs gevestigd op de Docterskampstraat 2a, 5255 AM, ‘s-Hertogenbosch. Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van de website.

Persoonsgegevens
De BvAA verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsgegevens etc. De categorieën van verwerkingen zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Doeleinden
Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor de BvAA noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. De Bvaa verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van informeren van leden, het versturen van nieuwsbrieven, het beantwoorden van vragen/klantcontact en het informeren over nieuwe ontwikkelingen. De BvAA zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Bij elke nieuwsbrief van de BvAA die u ontvangt, zit een mogelijkheid om u weer af te melden. 

Bewaartermijn
De Bvaa zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Gegevens uitwisselen met derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Recht op inzage
U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door schriftelijk contact met ons op te nemen.

Cookies en web analytics
Net als vrijwel elke website wordt op onze website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om onze website optimaal te laten functioneren en om uw tijd en moeite te besparen. Ook worden cookies gebruikt om het mogelijk te maken bepaalde pagina’s, te delen via social media. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken. De BvAA maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee  de BvAA de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. De Bvaa  is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites.

Beveiliging
De BvAA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de BvAA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Om die reden zullen wij nooit vragen naar uiterst persoonlijke informatie zoals een BSN-nummer. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de BvAA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de BvAA op bvaa.bestuur@gmail.com.

Vragen of klachten
Heeft u een vraag over ons privacybeleid of een klacht? Neem dan schriftelijk contact met ons op per e-mail via bvaa.bestuur@gmail.com.

Wijziging privacyverklaring
De BvAA behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.