Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo Adviseurs

BestUur BvAA

Pieter Diehl

Ik ben van huis uit werktuigbouwkundige en ben 15 jaar werkzaam geweest als manager en hogere veiligheidskundige binnen de sectoren industrie, gezondheidszorg en overheidsdiensten. Naast deze activiteiten ben ik auteur van diverse arboboeken.

Tevens ben ik trainer en examinator verbonden aan een aantal opleidingsinstituten waaronder de opleiding hoger veiligheidskunde (PHOV). Als spreker en als dagvoorzitter op congressen kom ik veel van onze leden tegen. De laatste jaren ben ik Manager bij Edux Management Consultancy geweest. Een club consultants die zich bezig houden met Visie en Strategie trajecten, cultuur veranderingen en leiderschap ( de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van S. Covey). Nu ben ik bezig bij de Transitie (www.detransitie.nl) waarbij we als netwerkorganisatie bezig houden met transities, leiderschap en eigenaarschap.

Als voorzitter van de vereniging ben ik aanspraakpunt voor verschillende externe partijen. We stemmen af met andere besturen maar ook met de overheidsinstellingen wo de Arbeidsinspectie. Het is leerzaam om actief te zijn in het bestuur omdat je met diverse organisaties in aanmerking kom en hoor je altijd als eerste de nieuwste ontwikkelingen binnen het Arbo gebied. Samen met Harrij en Hans vormen wij het dagelijksbestuur.

J.H.N.M. (Harrij) Meijs

Ergonoom / Arboconsultant / Fysiotherapeut
Sinds 1987 directeur van ErgonoMeijs te Sint-Michielsgestel.

De samenvoeging van een technische achtergrond en een fysiotherapeutische opleiding hebben geleid tot de start van het bureau. Later is de deskundigheid verder verbreed door een postdoctorale opleiding tot arboconsulent.

ErgonoMeijs is een adviesbureau op het gebied van:

 • Ergonomie
 • Arboconsultancy
 • Fysieke belasting tijdens arbeid

ErgonoMeijs is actief binnen alle sectoren, van kantoren tot zware industrie, zowel voor de Profit als Non-Profit organisaties.ErgonoMeijs ondersteunt haar opdrachtgevers in:

 • Het opstellen van Arbobeleidsplannen
 • Het opstellen van de verplichte Risico-Inventarisatie en – Evaluatie
 • Het opstellen van VGW beleidsplannen (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn)
 • De inventarisatie en beoordeling van de fysieke belasting
 • Het advies ter verbetering van de fysieke belasting
 • Het ontwerpen van ergonomische verantwoorde werkplekken
 • Het ontwerpen van ergonomische productieprocessen
 • Het toetsen van de fysieke mogelijkheden van de werknemer middels de Sapphire-techniek.(FCE-meting)

Peter Laureijs

Ik ben arbo-adviseur, arbeids- en organisatiedeskundige en gecertificeerd hoger veiligheidskundige. Al bijna 15 jaar heb ik een advies-, consultancy en trainingsbureau, Arbodesk B.V.

In de zomer van 2013 heb ik mijn activiteiten uitgebreid met een nieuw onderdeel, namelijk CRIANZA WorkLife Balance. Wij geven trainingen die zich richten op persoonlijk management en het managen van je omgeving. Door te investeren in jezelf, word je effectiever en efficiënter. Je vergroot je eigen veerkracht en je flexibiliteit naar je omgeving. Je ervaart daardoor meer plezier in je werk en zo bereik je een goede balans in werk en privéleven (work-life balance).

Daarnaast adviseren wij bedrijven op het gebied van veiligheids- en gezondheidscultuur. Wij bieden veranderprogramma's aan waarbij wij leidinggevenden en medewerkers trainen en coachen om veilig en gezond hun werk te doen. Medewerkers blijven door deze aanpak duurzaam inzetbaar en de organisatie vitaler.

Voor 1 dag per week ben ik verbonden aan het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer als intern arbo-adviseur. Verder ben ik als freelance programmaleider en docent betrokken bij diverse post-bachelor opleidingen van De Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bij Europort Business School ben ik begeleidend docent bij het project Jong Ondernemen.

A.P.H.M. (Alex) Daems.

Ik werk als trainer/arbo-adviseur bij SBI training & advies. Ik train en adviseer ondernemingsraden en omdat is gespecialiseerd ben in arbeidsomstandigheden(beleid) ook VGWM-commissies. Dit zijn vaste commissies van ondernemingsraden. Door mijn werk kom ik bij bedrijven en instellingen van vrijwel alle sectoren. Ik heb regelmatig gesprekken met een preventiemedewerker, arbocoördinator of KAM-manager. Soms nemen zij deel aan een training. In mijn werk pleit ik voor optimale samnenwerking en afstemming tussen de deskundige en de medezeggenschap.

De sectoren waarin ik het meest werkzaam ben zijn de industrie en zakelijke dienstverlening. Behalve het uitvoeren van trainingen houd ik me ook bezig met de ontwikkeling van de Arbo Focus en geef ik presentaties en workshops, bijvoorbeeld tijdens de landelijke VGWM-dag.

Om mijn werk professioneel te kunnen uitvoeren heb ik vijf jaar gelden de post-HBO opleiding Integraal Arbomanagement op de Haagse Hogeschool gevolgd. Daarvoor heb ik in het onderwijs gewerkt en heb ik Beleidswetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Jaap Waverijn is geboren in 1955. Hij is in 1975 afgestudeerd aan IVA Driebergen Business School. Vanaf 1981 tot 2010 is hij als Manager bij een internationaal farmaceutisch onderneming werkzaam geweest. Daarnaast is hij als arbo- adviseur en cliëntvertrouwenspersoon werkzaam geweest bij een grootstedelijk thuiszorgorganisatie met ca. 13.000 cliënten.

De heer Waverijn is sinds 2011 werkzaam op het terrein van ongewenste omgangsvormen, integriteit alsmede arbeidsomstandigheden. Als ondernemer heeft de heer Waverijn een consultancybureau welke is toegespitst op de gebieden Arbeidsomstandigheden (ARBO), Vertrouwenspersoon en Facilitaire zaken.

Hij heeft veel ervaring in het onderzoeken van klachten van patiënten/cliënten met betrekking tot organisaties. Tevens beschikt de heer Waverijn over een groot netwerk en heeft hij veel bestuurlijke ervaring. Zo is hij één van de oprichters van de beroepsvereniging arbo adviseurs (BvAA) waar hij ruim 10 jaar penningmeester is geweest en is hier nog steeds bestuurslid. Hij is tevens penningmeester van een 2- tal patiëntenverenigingen. De heer Waverijn is als gecertificeerd toezichthouder geregistreerd bij Universiteit Maastricht.

Sinds juni 2015 was hij interim bestuurder bij de LVV en formeel sinds 11 december 2015 penningmeester van de LVV tevens belast met de portefeuille certificering. 

Als “Tempelier” is hij werkzaam bij een GGZ instelling te Utrecht

Overige werkzaamheden: 
• Voorzitter van het College van Deskundigen bij KIWA;
• Voorzitter De UNIE Midden-Oost Nederland;
• Bestuurslid VVE Maaspark Boschmolenplas;
• Penningmeester NLNet patiëntenvereniging;
• Bestuurslid Stichting verhuur Maaspark;
• Penningmeester Huidpatienten-Nederland;
• Lid denktank InPreventie TNO;
• Mede oprichter & werkgroeplid Laboratoriummuseum;
• Commandeur O.S.M.T.H.      

Word nu lid van BVAA!

lidworden_cr.jpg

Aanmelden