Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo Adviseurs

U bevindt zich hier:

Arbovisie 2040 en de betekenis voor de preventiemedewerker en de BvAA
Datum: 7 okt. van 14.00-16.00u
Locatie: Teams (online)

De ISZW wil graag verder vooruit. Zo wordt op dit moment gewerkt aan de totstandkoming van de Arbovisie 2040. Deze visie volgt op de arbobeleidsagenda 2020. Uit de evaluatie van deze agenda blijkt dat er alle reden is om te werken aan verdere verbetering. Zo overlijden jaarlijks ongeveer 4.100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk, waarvan 3.000 als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook is er een toename van psychosociale aandoeningen, zoals burnouts. Behalve deze resultaten zijn ook andere factoren aanleiding om een nieuwe visie te ontwikkelen. Denk daarbij aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de toename van flexwerk, vergrijzing van de beroepsbevolking. De Arbovisie 2040 leidt tot nieuw doelen, ambities, maar mogelijk ook tot aanpassing van wet- en regelgeving. In het Arboportaal staat de Arbovisie 2040 kort beschreven. 

Bij de ontwikkeling van de Arbovisie 2040 maakt het ministerie van SZW gebruik van advies, aanbevelingen en onderzoeksresultaten van maatschappelijke instituten, zoals de WRR en SER en van kennisinstituten, zoals TNO. Daarnaast wil het ministerie ook belanghebbenden uit de praktijk bij deze ontwikkeling betrekken. Hiervoor is er een traject uitgezet waarin de dialoog met partners, werkgevers en werknemers een centrale rol speelt. De BvAA is een van de partners en doet ook actief mee aan de dialoog. Onze bijdrage is uiteraard gericht op de rol van de preventiemedewerker.

Mocht het tegen die tijd niet meer lukken om deel te nemen aan deze bijeenkomst graag even afmelden op bvaa.bestuur@gmail.com.