Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributie vastgesteld. De contributie voor 2023 is gewijzigd en bedraagt € 117,50 Wordt u gedurende het jaar lid, dan betaalt u pro rata voor de resterende maanden van het betreffende verenigingsjaar. Met ingang van het nieuwe jaar is daarna voor het eerst de volledige dan geldende contributie verschuldigd.

Veel voor weinig...

Lid zijn van de BvAA biedt u nogal wat voordelen. Deze zijn volgens de doelstellingen van de vereniging vooral gericht op een verregaande professionalisering van het vak en een ieder die daarin werkzaam is. En wel dusdanig, dat het vak breed gedragen en geaccepteerd wordt. Een belangrijke focus ligt daardoor ook op een optimale ondersteuning van de leden. 

In één oogopslag:

  • Altijd toegang tot de meest actuele informatie via de website en e-nieuwsbrieven;
  • Altijd de beschikking over een netwerk van deskundigen;
  • Continue overdracht en uitwisseling van kennis en ervaringen;
  • Verdere persoonlijke ontwikkeling en profilering door bijeenkomsten, workshops, enz.;
  • Centraal aanspreekpunt voor Arbo-Adviseur of Coördinator en Preventiemedewerker in
  • zijn/haar vakgebied en ingeval nodig of gewenst ook ondersteunend in de uitvoering;
  • Hulp en advies bij certificering van opleidingen en personen;
  • Nauwe contacten met o.a. TNO Arbeid, Arbodiensten, e.d.;
  • P.R., voorlichting en lobby bij bedrijven, instanties en politiek Den Haag;
  • Behartigen van de belangen van de leden in de breedte en de diepte.

Velen gingen u al voor! Doe als zij, wordt ook lid van de BvAA en profiteer van veel voordelen voor zo weinig als € 117,50 per jaar! 

Aanmelden