Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo Adviseurs

Statuten

Op 16 oktober 2003 is de Beroepsvereniging Arboadviseurs is opgericht. De BvAA heeft haar statutaire zetel in Utrecht.
Een van de doelstellingen van de BvAA is het ondersteunen in de professionele ontwikkeling van arbo-adviseurs, arbo-professionals, arbocoördinatoren en preventiemedewerkers, op het gebied van kwaliteit, kennis van het vakgebied en status.

Word nu lid van BVAA!

lidworden_cr.jpg

Aanmelden