Beroepsvereniging Arbo Adviseurs

de laatste stap om bvaa lid te worden!

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributie vastgesteld. De contributie bedraagt € 117,50. Wordt u gedurende het jaar lid, dan betaalt u pro rata voor de resterende maanden van het betreffende verenigingsjaar. 

Uw account wordt pas geactiveerd als de contributie is voldaan.

Word nu lid van BVAA!

lidworden_cr.jpg

Aanmelden