Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo Adviseurs

Beroepsprofiel

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Hij/Zij heeft kennis van de arbeidsrisico's van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn.

Sinds 1 juli 2006 dient iedere organisatie met meer dan 15 medewerkers verplicht een preventiemedewerker in huis te hebben. De Arbeidsinspectie controleert of er in het bedrijf een werknemer is aangesteld, die zich bezighoudt met de bescherming tegen beroepsrisico's. U kunt hier [invoegen link] het beroepsprofiel preventiemedewerker downloaden.

Een organisatie moet het aantal preventiemedewerkers en hun taken aangeven in de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Van belang is daarom ook, dat bestaande digitale RI&E-instrumenten worden aangevuld met een module 'preventiemedewerker'.

Wettelijk gezien heeft een preventiemedewerker 3 taken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid formuleert deze taken als volgt:

  1. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E);
  2. Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad /personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  3. Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Het Steunpunt RI&E helpt u snel aan het juiste RI&E-instrument. Deze zijn op de website alfabetisch gerubriceerd per branche/beroepsgroep. U vindt 't op: www.rie.nl

Arbocoördinator

De Arbocoördinator is geen functie die door de overheid en/of de wetgever in het leven is geroepen. Binnen het bedrijfsleven ontstond eind negentiger jaren de behoefte aan een functionaris die alle ontwikkelingen rondom arbeidsomstandigheden en verzuim zou gaan coördineren. Het was de periode dat de RI&E (1994) verplicht werd gesteld en dat organisaties zich geleidelijk aan moesten aansluiten bij een arbodienst. De arbocoördinator ontwikkelde zich tot een schakel tussen zowel interne activiteiten en partijen (overleg, afstemming, uitvoering) als externe partijen (zoals arbodiensten e.d.).

Taken preventiemedewerker
De 3 wettelijk vastgelegde taken van de preventiemedewerker (zie hierboven) zullen over het algemeen ook door de arbocoördinator worden uitgevoerd. Daarnaast echter heeft de arbocoördinator nog vele andere meer beleidsmatige taken, zoals het samenstellen van een degelijk arboplan en dito beleid. Sinds organisaties meer inzicht in en aandacht hebben gekregen voor arbeidsomstandigheden en de (financiële) consequenties van verzuim, is de arbocoördinator de echte 'motor' geworden van het complexe geheel dat arbobeleid heet.

U kunt hier het pdf-icon.png beroepsprofiel arbocoördinator / pdf-icon.png beroepsprofiel preventiemedewerker downloaden.
 

Vragen en opmerkingen

Onafhanklijkheid
Wat vindt je als preventiemedewerker van je onafhankelijke positie volgens de Arbowet en
hoe maak je hier gebruik van in de praktijk?

WKR Regeling
Wij zijn bezig met de implementatie van de nieuwe WKR regeling. Hierbij wordt vaak verwezen naar een Arbo deskundige voor adviezen rondom de situatie van de parkeergarage. Weet u iemand die hier ervaring mee heeft?

Word nu lid van BVAA!

lidworden_cr.jpg

Aanmelden