Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo Adviseurs

Wat kan de BvAA u bieden?

De Beroepsvereniging Arbo Adviseurs (BvAA) is sinds 2003 de beroepsvereniging voor alle preventiemedewerkers en arbocoördinatoren in Nederland.

Samen met haar leden zorgt de BvAA dat de kennis en opleiding van preventiemedewerkers en arbocoördinatoren verder verbetert. En zet zij zich in om de positie van de arboadviseurs te versterken in de samenleving.

De Beroepsvereniging Arbo Adviseurs staat voor Kwaliteit, Kennis en Kundigheid.

Kwaliteit:
  • Door het opstellen en bijsturen van een beroepsprofiel.
  • Door het certificeren van opleidingen en personen.

Kennis:
  • Door workshops voor de leden aan te bieden om binnen het Arbovakgebied te blijven leren.
  • Door ervaringen en kennis in kaart te brengen, kennislacunes op te sporen en onderzoek te stimuleren.
  • Door leden de mogelijkheid te bieden hun ervaringen uit te wisselen.

Kundigheid:
  • Door duidelijkheid te scheppen in wat wel en niet van Arbomedewerkers kan en mag worden verwacht.
  • Door invloed uit te oefenen op ontwikkelingen op nationaal en internationaal beroepsinhoudelijk niveau.
  • Door te streven naar integratie, waarbij de leden zich een eigen plaats verwerven en zich als professional profileren.


Word ook lid!

Onze beroepsvereniging kan niet zonder leden, daarom deze oproep! Laat ons jullie stem zijn richting overheid. 

Aanmelden!

Word nu lid van BVAA!

lidworden_cr.jpg

Aanmelden