Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo Adviseurs

Workshop SER Handreiking – De preventiemedewerker

De Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid vinden het belangrijk dat preventiemedewerkers hun rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker is ontwikkeld om bedrijven daarbij te ondersteunen. Deze handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers maar vooral voor preventiemedewerkers zelf. Hiermee kunnen zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger oppakken.

We willen in de workshop deze praktische informatie en adviezen met u bespreken en de eigen ervaringen onderling uitwisselen. We willen dit doen aan de hand van een aantal stellingen die we uit de handreiking hebben afgeleid. U kunt ook zelf op basis van de handreiking één of enkele stellingen inbrengen. Doe dit dan wel ruim voorafgaand aan de workshop en stuur deze aan alex.daems@sbiformaat.nl.

De workshop zal plaatsvinden op 2 juni en duurt van 14.00 tot 16.30 uur. We werken online door middel van Teams.   

We beginnen de workshop met een korte samenvatting van ongeveer 10 minuten. Daarna volgt de bespreking van een aantal stellingen uit de handreiking. We sluiten af met één of enkele conclusies.

Afhankelijk van het aantal en de voorkeur van de deelnemers werken we met break out rooms, waarbij we tijdens de meeting opsplitsen in kleine groepen.

Het is goed om de Handreiking – De preventiemedewerker vooraf door te lezen. Je kunt deze hier vinden.

Meld je hieronder aan: