Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Locatie:
BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48, 3511 GC, Utrecht
Duur:
09:30
Datum:
3 September 2019
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
‘Voorkom agressie, geweld, intimidatie en pesten.’

Ongewenst gedrag komt te vaak voor, vaker dan je denkt. Je kunt er ziek van worden. En als er geen aandacht aan wordt besteed, wordt het alleen maar erger…… Tijden van reorganisaties en veranderingen zorgen voor een verharde sfeer op de werkvloer. Pesten op het werk, kleine pesterijen en concurrentie tussen collega’s. Wat kan de organisatie hieraan doen? Ook agressie van publiek, patiënten en klanten is aan de orde van de dag. Een goede werkgever, ondernemingsraad (OR) en vertrouwenspersoon maken er werk van.

Na het doorlopen van deze dag van SBI Formaat weet je wat ongewenst gedrag inhoudt, ken je de werkgeversverplichtingen over ongewenst gedrag uit de Arbowet en de mogelijkheden en rechten van de OR. Je leert hoe een goed beleid inzake ongewenst gedrag eruit ziet en je hebt voor ogen hoe dat in jouw organisatie het beste kan worden ingevuld.

Werkvormen
Er wordt afwisselend gewerkt met korte informatieblokken, discussie, individuele opdrachten en checklisten, vaak om het eigen organisatiebeleid te beoordelen.

Werkwijze
Gedurende deze dag wordt gewerkt met informatieblokken, afgewisseld met een film met praktijkvoorbeelden, korte discussieblokken en opdrachten. De opdrachten zijn veelal checklisten, waarmee de situatie in uw organisatie beoordeeld wordt. Dit zetten we vervolgens om in bruikbare ideeën om in jouw organisatie mee aan de slag te gaan.

Verzoek om mee te nemen
Graag informatie over het beleid van jouw organisatie meenemen naar de training. Denk hierbij aan: de RI&E en bijbehorend plan van aanpak, medewerkerstevredenheidsonderzoek, agressiebeleid en/of de regeling vertrouwenspersoon. Dit maakt het mogelijk om bij opdrachten (nog) gerichter naar jouw praktijksituatie te kijken.

Terug