U bevindt zich hier:

SBI Formaat

Medezeggenschap training en advies

SBI Formaat is een kennisintensieve organisatie. Met training, nieuwe leervormen, coaching en advies zijn we in staat om mensen te activeren en uiteenlopende belangen te verbinden.

Om gezondheid en welbevinden van de medewerkers in uw organisatie te vergroten, heeft u de juiste kennis en een effectieve aanpak nodig. SBI Formaat heeft daarom een speciaal expertiseteam Arbeid & Gezondheid dat in vrijwel alle branches bekend en actief is. Daar kunt u terecht met al uw arbovragen, voor begeleiding, een training of een (schriftelijk) advies. De trainers/adviseurs van het team zijn ervaren vakmensen die beschikken over een ruime expertise op het gebied van arbeidsomstandigheden en medezeggenschap. Zij kennen de dagelijkse praktijk in organisaties en spelen daar feilloos op in.

Het expertiseteam Arbeid & Gezondheid is er voor alle medezeggenschapsorganen. Dat gaat verder dan de ondernemingsraad. Ook leden van de PVT, de MR en arbo- en VGW(M)-commissies zijn welkom.

Daarnaast vinden o.a. de arbocoördinator, de preventiemedewerker, HR en vertrouwenspersonen steeds vaker de weg naar ons expertiseteam. En leidinggevenden doen een beroep op ons bij het organiseren van veilig en gezond werken. Ook de individuele medewerker op de werkvloer heeft veel aan onze trainingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak van werkstress of om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Hij staat sterker in zijn werk en vergroot zijn mogelijkheden. Trainingen en workshops met diverse spelers bij elkaar zijn leuk en effectief.

Bedrijfsgegevens

Amersfoortseweg 98 3940 AJ Doorn Nederland

Contactpersoon

Expertiseteam Arbeid & Gezondheid
Trainer/adviseurs expertiseteam Arbeid & Gezondheid
06-53996231