2-daagse opleiding tot inspirerende Preventiemedewerker met OplossingsKracht

Locatie:
De PreventieCoach OplossingsKracht, Mecklenburglaan 94, 3843BP, Harderwijk
Duur:
10:00
Datum:
14 April 2020
2-daagse opleiding tot inspirerende Preventiemedewerker met OplossingsKracht

De opleiding in 4 dagdelen
- 1 dagdeel gericht op visie op preventie, inspireren, coachen, communicatie, gedragsverandering.
- 1 dagdeel Positieve Gezondheid, beleid en arbowetgeving, risico-inventarisatie, do’s and dont’s.
- 1 dagdeel praktisch aan de slag met diverse onderwerpen zoals beeldschermwerkplek en fysieke overbelasting
- 1 dagdeel preventie van mentale overbelasting, PSA, werkdruk, agressie en visie op verzuim.
Opleiding Positieve Gezondheid en het coachen met OplossingsKracht.

Een krachtige en inspirerende opleiding voor preventiemedewerkers die pro-actief en met werkplezier hun taken als preventiemedewerker willen oppakken.  Met een goed uitgevoerde RI&E ga je als preventiemedewerkers voor een vitale veilige omgeving waar medewerkers echt gezond, veilig en met plezier kunnen werken. OR heeft de plicht om een professionele preventiemedewerker aan te stellen. Wij dragen graag bij aan jouw professionaliteit.

Je weet dat wanneer je investeert in preventie en betrokkenheid, je kan rekenen op energieke, betrokken, innovatieve en productieve medewerkers. De preventiemedewerkers opgeleid door De PreventieCoach voeren niet hun taken uit omdat het moet van wet- en regelgeving. Zij zetten zich pro-actief en pro-sociaal in vanuit echte betrokkenheid en gezond verstand. Zij leveren kwaliteit in hun werk, faciliteren, motiveren, bieden de gewenste steun en lossen knelpunten samen met medewerkers. Zij zetten medewerkers in hun kracht, sturen op eigen regie en het nemen van de verantwoordelijkheid voor gezond gedrag. Dat heeft effect op de inzetbaarheid en het energielevel van medewerkers en voorkomt verzuim.

De nieuwe Arbowet 2017 zegt dat de Preventiemedewerker plek moet innemen, werkelijk aan preventie doet. En professioneel in gesprek gaat met bedrijfsarts, het management en de medewerkers. 

We leren je de volgende professionele vaardigheden: kennis van je taken als preventiemedewerker volgens de arbowet. tactisch communiceren, empoweren, faciliteren, coachen en het creëren van draagvlak. We blijven daarbij nuchter en praktijkgericht. Wil jij de Preventiemedewerker zijn met verstand van zaken die de kennis en het lef heeft om in gesprek te gaan met het management, de ondernemingsraad en de medewerkers? Welkom Wij leiden je op tot een Preventiemedewerker die proactief het gezond, veilig en plezierig werken aanpakt in de eigen organisatie.

De onderwerpen zijn: 
- Arbowet en arbocatalogi zodat je in je eigen organisatie met de juiste materialen kan werken.
- Cyclus aanpak beleid met OplossingsKracht en de 6 W’s.
- Positieve Gezondheid, Positieve Arbo, in gesprek over eigen regie
- Taken, rollen en aanpak van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).
- De diverse arbeidsrisico’s en de aanpak preventie van fysiek en mentale overbelasting.
- Draagvlak creëren, coachen op gedragsverandering en de stap van moeten naar willen.
- Arbo- of vitaliteitsmanagement
- De aanpak bij werkdruk en het beleid PSA
- Werkplekadvies, ergonomie en werkplek-inrichting
- Eigen aandachtspunten

Overige informatie:
Neem voor in-company tarieven contact op.
Deze training duurt 2 dagen van 10:00 – 16:00 uur. Kijk voor aankomende data in onze agenda. Wij werken bij voorkeur met kleine groepen. Nuttig en praktisch.
De opleidingen en trainingen worden gegeven op: Mecklenburglaan 94, 3843BP Harderwijk.
Om het geleerde uit de training nog beter te borgen is aanvullende online coaching mogelijk. E-coaching draagt bij aan de gewenste ontwikkeling, is snel, to the point en vergroot de borging van de training. Neem voor meer informatie contact op.

Terug
Aankomende events
27 augustus 2020 09:00
8 september 2020 09:00
24 september 2020 09:00