Aan de slag met arbo

Locatie:
BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48, 3511 GC, Utrecht
Duur:
09:30
Datum:
12 November 2020

Aan de slag met arbo

Samen werken aan goede arbeidsomstandigheden

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een taak voor zowel werkgever, werknemer en OR/VGW-commissie. De ondernemingsraad (OR) is op dit gebied een gelijkwaardige gesprekspartner, waardoor het daadwerkelijk mogelijk is het beleid te beïnvloeden. Daarvoor is kennis van de Arbowet van groot belang. Het is noodzakelijk te weten waartoe een werkgever is verplicht en welke bevoegdheden uw OR heeft als het gaat om arbeidsomstandigheden. Binnen de Arbowet moet de OR veel met de werkgever afspreken en dat betekent dus nóg meer verantwoordelijkheid voor de OR!

Tijdens deze training hoor je alles over de Arbowet, arbobeleid, arbopraktijk en de belangrijkste trends op arbogebied. Je leert hoe je invloed kunt uitoefenen op het arbobeleid in de organisatie en kunt praktisch met arbo aan de slag.

Certificaat omgevingsbewustzijn
In deze cursus werk je aan de competenties ‘omgevingsbewustzijn’. Na afloop van deze training ontvang je een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

ARBO, wat en hoe voor de OR
Tijdens deze training ontvang je ook het boek ARBO, wat en hoe voor de OR, geschreven door onze trainers/adviseurs. Het boek bevat een combinatie van theorie, voorbeelden uit de praktijk en handige checklists. het is een handig naslagwerk voor ieder OR-lid die met het arbobeleid van zijn organisatie aan de slag gaat.

Terug
Aankomende events