Arbo en duurzame inzetbaarheid

Locatie:
BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48, 3511 GC, Utrecht
Duur:
09:30
Datum:
29 Oktober 2020

Arbo en duurzame inzetbaarheid

Arbo en duurzame inzetbaarheid

Werknemers moeten langer werken en kunnen ook steeds minder eenvoudig stoppen met werken voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Aandacht voor arbeidsomstandigheden is dan ook geboden om mensen in staat te stellen gezond door te kunnen werken.
Binnen deze training kijken we naar de instrumenten van het arbeidsomstandighedenbeleid die gebruikt kunnen worden om met plezier tot aan het pensioen te kunnen werken.

Nederland vergrijst en werknemers moeten langer werken. Om dit langer werken te realiseren en te voorkomen dat werknemers eerder uitvallen, moeten bedrijven aandacht hebben voor de fysieke en psychische verschillen in diverse leeftijdsgroepen. Dit kan geregeld worden door een goede Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en een goed ziekteverzuimbeleid, waarbij kritisch gekeken wordt naar de verschillende leeftijdsgroepen. De medezeggenschap heeft hier een belangrijke rol in: je hebt instemmingsrecht op deze terreinen.

Na afloop van deze dag weet je hoe het arbeidsomstandighedenbeleid moet worden ingericht. Je weet welke eisen gesteld worden, waar je naar moet kijken en hoe je invloed kunt uitoefenen.

Inhoud
- Arbo-beleidsinstrumenten (RI&E, PAGO en ziekteverzuim) en duurzame inzetbaarheid.
- Arbeidsrisico’s en leeftijdsfasen.
- De belasting van verschillende beroepen.
- Een praktisch OR-aanpak.
- Leerdoelen

De deelnemers:
- kennen de verschillende elementen van duurzame inzetbaarheid;
- kennen de invloed van arbeidsomstandigheden op duurzame inzetbaarheid;
- weten welke instrumenten ingezet kunnen worden in het kader van duurzame inzetbaarheid;
- kennen maatregelen om de gezondheid en de inzetbaarheid van werknemers te beïnvloeden;
- kunnen de invloed van de RI&E en PMO vertalen in een aanpak voor de eigen organisatie.

Terug
Aankomende events