BMD-Netwerkbijeenkomst Corona: waar staan we nu?

Locatie:
BMD Advies Tilburg, Tilburg
Duur:
08:00
Datum:
24 September 2020

BMD-Netwerkbijeenkomst Corona: waar staan we nu?

We weten nog niet of het mogelijk is om de BMD Netwerkbijeenkomst over Corona: waar staan we nu? op het kantoor in Tilburg te organiseren. Begin september weten we wellicht meer.

Maar reserveer in uw agenda :
24 september 2020
We starten om 8.00 of 9.00 uur

Deze bijeenkomst staat in het teken van gezamenlijk terugblikken, evalueren en het uitwisselen van ervaringen. Waar liep u tegenaan, wat kwam u tekort en wat moet u nog doen om voorbereid te zijn op een eventuele opleving van het virus of een nieuwe calamiteit. Hoe moet u de beheersmaatregelen aanpakken? Moet u de coronaanpak evalueren in uw bedrijf? Moet u uw RI&E wel aanpassen? Waar zitten de risico’s?

Na de Netwerkbijeenkomst heeft u inzicht in welke verplichtingen er zijn ten aanzien van de corona maatregelen; denk hierbij aan het corona protocol en een volledige Corona RI&E.

De overheid heeft inmiddels aan alle bedrijven, waar de kans op blootstelling aan besmettingsgevaar bestaat (dus geen ziekenhuizen), gevraagd om een coronaprotocol op te stellen. Met dit protocol laten ondernemers zien welke beheersmaatregelen zij hebben genomen om hun medewerkers en bezoekers te beschermen tegen het besmettingsgevaar van het coronavirus.

Bij het opstellen van een protocol is het ook goed om eens te evalueren hoe u ten aanzien van het corona virus heeft gehandeld? En wat kunt u verbeteren bij eventuele uitbreken van een nieuwe pandemie.

Is er inmiddels voldoende gelegenheid om de handen te wassen, hoe ga je goed om met desinfecteringsmateriaal, beschik je over de juiste en voldoende  beschermingsmiddelen?
Het BMD-Netwerk leent zich er bij uitstek voor om van elkaar te leren. Hoe gaan je collega’s om met bijvoorbeeld de 1,5 m regel? Maar ook, hoe zorg je er voor dat het handdesinfecteringsmateriaal niet juist een besmettingsbron gaat vormen?

Pieter Diehl 06 47995226 van BMD Advies, zorgt voor de inhoud van deze online netwerkbijeenkomst.

Bent u enthousiast? Hier kunt u zich aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst

Vragen of delen eigen ervaring

Heeft u vragen of een ervaring opgedaan die bij kan dragen aan de bijeenkomst, dan kunt u die mailen naar pieter.diehl@bmdzuid.nl. Een andere mogelijkheid is om uw vraag of ervaringen toe te voegen bij opmerkingen in het aanmeldingsformulier.

Voor vragen over de organisatie van de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Sikko Oegema 06 50672713 of Diane Dijkstra 0630438231.

 

 

Terug
Aankomende events