OR en ziekteverzuimbeleid

Locatie:
BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48, 3511 GC, Utrecht
Duur:
09:30
Datum:
6 Oktober 2020

OR en ziekteverzuimbeleid

Ziekteverzuimbeleid en de rol van de OR

Ziekteverzuim kost geld! Hoe is het gesteld met het ziekteverzuimbeleid in jouw organisatie?
Na deze training van SBI Formaat heb je ideeën om het ziekteverzuim in de organisatie terug te dringen. Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Verder ken je de rechten en plichten van de werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuimbeleid en de rol van de ondernemingsraad (OR) of VGW(M)-commissie hierin.

Inhoud
- Meningvorming over het loskoppelen van ziekte en verzuim, ziekteverzuim of ziekteverlof?
- Randvoorwaarden voor een goed ziekteverzuimbeleid, 4 belangrijke sporen.
- De rol van de leidinggevende.
- Rechten en plichten van de werkgever en de werknemer.
- De rechten en rol van de OR of VGW(M)-commissie.
- Doelstellingen van deze training

Aan het einde van deze trainingsdag ben je op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van ziekteverzuim. Je weet wat wat de aansluiting is met duurzame inzetbaarheid, wat de term demedicalisering inhoud en je hebt een mening gevormd over ziekmelden of ziekteverlof vragen. Verder kan je de rechten en plichten van de werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuimbeleid benoemen en weet je welke rol je hierin kunt spelen als OR of VGW(M)-commissie. Daarnaast beoordeel je de situatie in de eigen organisatie en krijg je bruikbare ideeën om hier verder mee aan de slag te gaan.

Werkwijze
Gedurende deze dag wordt gewerkt met informatieblokken, afgewisseld met korte discussieblokken en opdrachten. De opdrachten zijn veelal checklisten, waarmee de situatie in de organisatie beoordeeld wordt. Dit zetten we vervolgens om in bruikbare ideeën om in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

 

‘OR en ziekteverzuimbeleid: wat, wanneer en hoe?’

Certificaat
In deze training werk je aan de competenties ‘oordeelsvorming’ en ‘omgevingsbewustzijn’. Na afloop van deze training ontvang je een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Terug
Aankomende events