Toetsen van de RI&E. Wettelijke eisen en de praktijk

Locatie:
Hotel Postillion Utrecht-Bunnik, Baan van Fectio 1, 3981 HZ, Bunnik
Duur:
09:00
Datum:
10 November 2020

In grote en of complexe bedrijven is een RI&E-rapportage inclusief plan van aanpak doorgaans een omvangrijk (digitaal) rapport. Daar komt bij dat de RI&E onderdelen kan bevatten die niet uw expertise betreffen. Er zijn weinig kerndeskundigen die expert zijn op alle deelaspecten van het werk zoals machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, bouwveiligheid, binnenklimaat, fysieke belasting, geluid en trillingen, psychosociale arbeidsbelasting, veiligheidscultuur, enz.

Tijdens deze 1-daagse training

  • Hoort u welke eisen aan het toetsen van de RI&E worden gesteld
  • Krijgt u handvatten aangereikt voor het toetsen van een RI&E, het RI&E proces en de verslaglegging van de toetsing
  • Gaat u zelf een RI&E(rapport) toetsen
  • Leert u hoe u een RI&E kunt toetsen, ook als u zelf geen ervaring hebt met het uitvoeren van een RI&E

In het theoriedeel in de ochtend wordt ingegaan op de toetscriteria en de achterliggende oorzaken van het ontstaan van risico’s. Het doel hiervan is dat de fundamentele oorzaken van onveiligheid en risico’s worden aangepakt en het plan van aanpak zich niet beperkt tot het aanpakken van symptomen. In het praktijkgedeelte in de middag oefent u met het beoordelen van RI&E-rapporten.

Toetsen van de RI&E op uw locatie?
Indien mogelijk wordt in het middagdeel een RI&E van een van de deelnemers op locatie getoetst. Dat betekent dat eerst de RI&E-rapportage wordt beoordeeld en dan via een korte rondgang in het bedrijf geverifieerd wordt of de RI&E aan de criteria voldoet.

U kunt zich hiervoor aanmelden wanneer de RI&E van uw bedrijf als casus gebruikt mag worden en de training bij u op het bedrijf kan plaats vinden. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Er is een RI&E gemaakt die getoetst kan worden
  • Uw organisatie stelt een trainingsruimte beschikbaar
  • De cursusdeelnemers en docent kunnen een rondgang maken door het bedrijf
  • De medecursisten tekenen een verklaring dat ze vertrouwelijk omgaan met de RI&E-gegevens
Terug
Aankomende events