Training Vertrouwenspersoon-de basis

Locatie:
Aristo meeting plaza Utrecht CS, Godebaldkwartier 357 (Kantoren Janssoenborch Hoog Catharijne), 3511 DT , Utrecht
Duur:
09:30
Datum:
23 September 2021
Training Vertrouwenspersoon-de basis

WAAROM?

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie en integriteitskwesties. Het is van groot belang als een getroffen medewerker met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

WAT LEER JE?

·       Weten wat integriteit en ongewenste omgangsvormen betekenen (pesten, (seksuele) intimidatie, soorten agressie en discriminatie) en wat de impact ervan is.

·       Verantwoordelijkheid, taken en bevoegdheden als vertrouwenspersoon kennen

·       Het kader kennen waarbinnen je als vertrouwenspersoon werkt zoals de regelingen vanuit de Arbowet en de organisatie

·       In staat zijn de medewerker op te vangen, te begeleiden en een adequate nazorg te geven. Wat is hierbij handig en waarvoor moet je oppassen.

·       Weten wat nodig is voor een veilig gesprek.

·       In staat zijn een gesprek te voeren waarbij je rekening houdt met of ruimte geeft aan de inhoudelijke en de emotionele aspecten van de situatie en waarbij je het proces van beeld- naar besluitvorming (advies of oplossingen) goed in het oog houdt.

·       Inzicht hebben in verschillende niveaus waarop een vertrouwenskwestie zich kan manifesteren en de mogelijke interventies om deze op de diverse niveaus te de-escaleren.

VOOR WIE?

Medewerkers die in een organisatie vertrouwenspersoon zijn of worden.

INHOUD

·       de functie van vertrouwenspersonen (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)

·       ongewenste omgangsvormen (pesten, seksuele intimidatie, soorten agressie, discriminatie)

·       wettelijk kader en regelingen

·       vormgeven van aanmelding, opvang, begeleiding, nazorg, preventie

·       (empathisch) luisteren, specifieke gespreksvaardigheden

·       balans tussen professionele afstand en betrokkenheid

·       effectief samenwerken met leidinggevenden

·       de escalatieladder en hoe hiermee te werken

 WERKWIJZE

In de training krijg je een korte inleiding over de theorie en doe je veel oefeningen om de taken en verantwoordelijkheden van vertrouwenspersoon zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

KENMERKEN

·       direct toepasbaar in je werk

·       ervaren trainers uit het werkveld

·       persoonlijke aandacht

·       leren door doen en van elkaar

 

Terug
Aankomende events