15 december 2019

CMR stoffen

 

Jacco Quist

Ieder jaar staat bij Eco-Point in het teken van een thema; ik kan me nog, meer dan een decennium geleden, het jaar van de partner herinneren, juist het jaar was waarin mijn toenmalige relatie stuk liep! Het kiezen van een jaarthema is gebleven en inmiddels is alles qua relatie ook goed gekomen.
Dit jaar is ons thema: Veilig en gezond werken. Het jaar is al bijna halverwege en de activiteiten rond dit thema zie je ook voorbij komen: we vragen steeds vaker aandacht voor de oplossingen die we kunnen bieden om veilig en gezond te kunnen werken. Zo hebben we meegewerkt aan het innovatiefestival op het gebied van gevaarlijke stoffen, zijn er inmiddels twee webinars verschenen over het omgaan met gevaarlijke stoffen, zijn er contacten met Roadmap on Carcinogens, doen we mee aan de dag van de schone lucht, is er een 1-minuut-animatie gemaakt speciaal gericht op Wereldmilieudag. Kortom we treden graag in de spotlight (kijkt u ook eens in de nieuwsberichten en nieuwsbrieven hieromtrent).
Waarom nu al die aandacht en juist dit thema? Ook dat is al vaker benoemd in vorige blogs: In Nederland alleen vielen er in 2017 4100 doden te betreuren gerelateerd aan beroepsziekten, zo’n 3000 daarvan door het werken met gevaarlijke stoffen. Ter vergelijk in hetzelfde jaar vielen er 613 verkeersdoden. In ons omringende landen is het niet veel beter (hoewel ik daar zo geen exacte cijfers van heb). Zaak dus voor Europese en nationale overheden om actie te ondernemen. Zelfinspectie tool, blootstellinglimieten, stoffenregistraties, arbostrategieën; bedrijven die met (gevaarlijke) stoffen te maken hebben, kennen deze begrippen. De aanpak volgens het STOP-principe vertelt dat de S van Substitutie de belangrijkste stap is (lees ook mijn vorige blog), waar het beste resultaat te halen valt: voorkom dat gezondheid schadelijke stoffen in uw organisatie komen, dan kunnen medewerkers er ook niet aan blootgesteld worden. Dat sluit dan wel weer heel mooi aan bij het thema Gezond en Veilig werken.
Al meer dan 25 jaar zoekt en verkoopt Eco-Point substitutieproducten voor schadelijke ontvetters, oplosmiddelen, lijmverwijderaars, ontkalkers, inktreingiers, spoelmiddelen etc. Hiermee worden CMR houdende producten vervangen (CMR : carcinogeen, mutageen en reprotoxisch oftewel kankerverwekkend, schadelijk voor DNA of het nageslacht) wat naast een goede werking ook resulteert in een CMR-vrije werkomgeving, waardoor een hoop (administratieve) verplichtingen komen te vervallen. Om van deze blog geen commerciële advertentie te maken verwijs ik voor meer informatie naar ons kenniscentrum (kenniscentrum@eco-point.com) waar in detail kan worden ingegaan welke CMR stoffen binnen uw bedrijf vervangen kunnen worden. Mooi om op deze wijze ook weer een stuk gezond en veilig werken aan te kunnen bieden en zo wordt ons eigen thema ook het thema van klant. Tot slot: gezond werken zit ook in geestelijke gezondheid: haal je voldoening uit het werk wat je doet, dan heeft dat zeker invloed op je (geestelijke) gezondheid en zolang we als Eco-Point kunnen bijdragen aan gezond werken , houdt dat ook mij en mijn collega’s gezond!

Terug
CMR stoffen
Gezond werken het kan.