22 oktober 2017

Gemist? Kijk webinar nu terug

Op dinsdag 3 oktober organiseerde TNO een webinar over de samenwerking tussen de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de wijzigingen in de Arbowet op dit vlak, de toegevoegde waarde van deze samenwerking en hoe je tot een goede samenwerking komt. Een bedrijfsarts en preventiemedewerker geven concrete tips over hoe je de samenwerking in de praktijk vorm kunt geven. Kijk hieronder het webinar terug, of ga naar het YouTube-kanaal van inPreventie. 

Terug
Gemist? Kijk webinar nu terug
samenwerking tussen preventiemedewerker en bedrijfsarts