6 juli 2019

Nieuw: Snelstartgids voor preventiemedewerkers bij vrijwilligersorganisaties beschikbaar

Voedselbanken Nederland voert een actief beleid op het gebied van veilig en gezond werken. Er is gestart met het uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) en ook de preventiemedewerker heeft zijn intrede gedaan. Edsko Swagerman, die zich bezighoudt met het beleid en de uitrol hiervan in de organisatie: “De Snelstartgids voor preventiemedewerkers is een uitermate praktisch hulpmiddel voor preventiemedewerkers in bedrijven. We wilden dit stappenplan graag beschikbaar stellen aan onze preventiemedewerkers, maar bepaalde passages en woordkeuzes waren teveel gericht op het bedrijfsleven en daardoor minder herkenbaar voor onze medewerkers. In overleg met TNO hebben we daarom een speciale uitgave voor vrijwilligersorganisaties ontwikkeld.”

 Werkgever en bestuur

De Snelstartgids voor preventiemedewerkers in vrijwilligersorganisaties is in opzet vergelijkbaar met de eerdere uitgave van de Snelstartgids. Door de rol van bestuurders aandacht te geven en bepaalde specifieke zaken voor bedrijven, zoals de OR, weg te laten, kunnen organisaties die (grotendeels) met vrijwilligers zich beter herkennen.
 

Praktisch stappenplan
In de Snelstartgids voor Preventiemedewerkers vind je praktische tips voor het werk als preventiemedewerker. Preventiemedewerkers worden stapsgewijs geholpen bij het invullen van hun rol en het uitvoeren van de taken. Daarbij wordt verwezen naar verschillende websites en organisaties die nuttige informatie bieden.

Klik voor  download van de snelstartgids voor preventiemedewerkers bij vrijwilligers.

Terug
Nieuw: Snelstartgids voor preventiemedewerkers bij vrijwilligersorganisaties beschikbaar
diny van faassen
Hallo Pieter,

wanneer heeft een vrijwilligersorganisatie een PM nodig? En geldt dit ook voor Verenigingen die actief zijn met snoei-materiaal?