21 november 2018

Oplossingskracht

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet veranderd.
Het is belangrijk dat de juiste persoon aangesteld wordt als preventiemedewerker. Elke organisatie is anders en dit vraagt specifieke deskundigheid, werk- en denkniveau van de preventiemedewerker. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker moet nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Samenwerking, energiegevend communiceren, informeren daar draait het om.
De nieuwe Arbowet stimuleert betere samenwerking gericht op preventie en duurzame gezondheid.

En voor samenwerking moet je écht goed kunnen inleven en communiceren!

Dus communicatie, coaching en empowerment zijn de professionele vaardigheden die echt nodig zijn voor een preventiemedewerker nieuwe stijl.

Het coach- en communicatiemodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun”.
De medewerker met preventietaken zal in staat moeten zijn om vanuit elk perspectief te kunnen communiceren en in de organisatie de gewenste steun te kunnen bieden.

Gevraagd wordt een preventiemedewerker met een heldere visie, gericht op samenwerking en kennisuitwisseling. Toekomstgericht met ideeën voor verandering, denkend in mogelijkheden!

Een preventiemedewerker die:

  • helder kan analyseren 
  • zich in kan leven en draagvlak weet te creëren
  • doelen en behoeftes van een ieder en de organisatie gemeenschappelijk kan maken (win-win-win)
  • knelpunten samen met anderen weet op te lossen
  • de juiste steun kan bieden en kan empoweren
  • oplossingen weet te vinden
  • praktisch de taken kan uitvoeren.

Dit geeft energie in een organisatie en zorgt voor werkelijke verandering.

Elk mens beschikt over OplossingsKracht en kan van perspectief wisselen.
Elk mens beschikt over denkkracht, levenskracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht.
Dus elk mens kan een analytische, emotionele, creatieve en praktische steun bieden.
Daar maakt het model OplossingsKracht je bewust van. Met dit coachmodel leer je begrijpend luisteren, word je regisseur in gesprekken, ben je constructief kritisch, inlevend, maak je keuzes vanuit win-win-win doelen, bied je steun aan, ben je innovatief en oplossingsgericht en zet je woorden om in daden.

De Preventiemedewerker met OplossingsKracht werkt vanuit 4 soorten steun!
De kunst is om zowel een analytische, emotionele, innovatieve en praktische steun te bieden. Met een open onderzoekende houding bereik je dat je in de dialoog samen knelpunten kan oplossen.
– het uitspreken: feiten, gevoelens, behoeften, gedrag
– het bespreken: dialoog, open, zonder oordelen
– het aanspreken: onderzoekend en respectvol
– het afspreken: borging, helder en smartie afspraken

Analytische steun
Het onderzoek naar de feiten, de RI&E (helpen) opstellen, maatregelen uit het plan van aanpak uitvoeren, risico’s, verantwoordelijkheden, het in kaart brengen en overzicht bieden. Begrijpend luisteren, regie hebben in gesprekken, informeren van bedrijfsarts, OR en directie.

Emotionele steun
Het open en onderzoekend luisteren met echte aandacht. Inleven en aandacht voor de emoties, stilstaan bij gevoelens. Ruimte bieden zonder oordeel, vanuit begrip, erkenning, waardering. Het waarderen en vieren van dat wat goed gaat, bekrachtigen en empowerment.

Creatieve / innovatieve steun
Visie hebben, doelen kiezen, toekomstgericht. Behoefte en belangen verhelderen. De win – win – win uitwerken. Het maken van een energiegevend plan vanuit Positieve gezondheid. Mensen betrekken en draagvlak creëren. Brainstormen over oplossingen en mogelijkheden. Energie behouden.

Praktische steun
Samenwerken met en adviseren aan bedrijfsarts en arbodeskundigen. Trainingen en voorlichting organiseren. Leidinggevenden opleiden. Amplitie. Resultaatgerichte daadkracht, tempo, zorgen voor de benodigde acties, het maken van afspraken.
Het borgen van deze afspraken. Vergroten van de succeskans vanuit kleine stapjes.

De PreventieCoach, Ingeloes Bense, ontwikkelde dit krachtig gespreksinstrument.

Meer informatie: http://www.oplossingskracht.nl/

Terug
Oplossingskracht
Een andere kijk op de opleiding van de preventiemedewerker