30 april 2022

Repeterend werk

Werknemers die aan de lopende band staan, caissières die boodschappen langs een scanner halen en werknemers die dagelijks inpakwerk doen. Allemaal verrichten ze handelingen in een hoog tempo die voortdurend worden herhaald. Op den duur kan dat tot klachten leiden.

Onder repeterende handelingen worden relatief kortdurende bewegingen verstaan die zich voortdurend op nagenoeg dezelfde wijze herhalen, meer dan twee maal per minuut. Deze handelingen kunnen een risico met zich meebrengen als zij gedurende minimaal 2 uur per dag of minimaal 1 uur achter elkaar uitgevoerd worden.

Het risico wordt groter als de repeterende handelingen gepaard gaan met:

Taakroulatie of aanpassing van het takenpakket, zodat belastende taken afgewisseld kunnen worden met taken die minder belastend zijn. Knielend, hurkend, staand, zittend en lopend werk zoveel mogelijk afwisselen.
Voldoende herstelmogelijkheden creëren door inlassen van pauzes; bij voorkeur na maximaal 1,5 uur werk minimaal 7,5 min pauze of ander werk, zodat werknemers even van hun werkplek af kunnen gaan en statische belasting van de spieren doorbroken wordt. Geef werknemers bij voorkeur de vrijheid om hun pauzes te nemen op momenten dat zij zelf behoefte hebben om te herstellen van de belasting door het werk.
Afwisseling in het werk brengen over de werkdagen heen, zodat niet alle dagen hetzelfde werk wordt gedaan.
Ontspan de spieren op rustige momenten met enkele eenvoudige oefeningen.
Een training-on-the-job kan helpen om een ongunstige werkhouding te voorkomen.
Maatregelen op het gebied van techniek, organisatie van werk en gedrag
De Arbowet schrijft als eerste de bronaanpak voor, oftewel het wegnemen van de oorzaak van het probleem. In de praktijk is een bronaanpak niet altijd mogelijk. In dat geval moet gekeken worden of er technische maatregelen mogelijk zijn. Door bijvoorbeeld het meest belastende werk te automatiseren of te robotiseren.

Organisatorische maatregelen
Organisatorische maatregelen zijn ook mogelijk  om de risico’s door repeterende handelingen te verminderen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld onderwijs en training of taakroulatie.

Sectorspecifieke oplossingen
Sectorspecifieke oplossingen zijn te vinden in de zogenaamde Arbocatalogi die voor diverse sectoren zijn opgesteld.

In onze organisatie vindt repeterend werk plaats bekijk daarom eens:

Met de Hand-Arm-Methode (HARM) kunt u het risico op arm-, nek- of schouderklachten te bepalen bij hand-armtaken die tijdens het werken regelmatig voorkomen. Deze methode is beschikbaar in een digitale versie en een versie op papier.
De quickscan vaak herhaalde bewegingen van FNV maakt het mogelijk om eenvoudig en snel een inschatting te maken van de fysieke belasting door repeterende bewegingen.
TNO - Fysieke belasting. Op deze site vindt u gratis hulpmiddelen.
Het dossier Beeldschermwerk op het Arboportaal.
Dossier 'Repeterende handelingen' op Arbokennisnet. Beknopte beschrijving van de arbeidsrisico’s bij repeterende handelingen.

Heb je vragen over repeterend werk in onze organisatie? Neem dan contact op met de preventiemedewerker

Terug