21 november 2018

Structurele aanpak fysieke belasting

LANDELIJKE DAG NETWERK DUURZAAM FYSIEK WERK

Van commitment tot borging

Gezond langer doorwerken bij fysieke belasting vraagt om een gestructureerde aanpak. Al vóór de concrete plannen zijn gemaakt, start dit met het commitment van de betrokkenen. En vooral: commitment van management. Een risico-inventarisatie is nodig om prioriteiten te kunnen stellen. De implementatie van maatregelen is pas succesvol te noemen als ook de borging op de langere termijn is verzekerd.

Bekijk het programma en meld je aan (gratis)

Wijzer met fysieke belasting

Een gestructureerde aanpak vormt de rode draad tijdens de landelijke dag van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk die op dinsdag 4 december wordt georganiseerd namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door TNO samen met evofenedex en Buro voor Fysieke Arbeid. Deze middag vertellen verschillende bedrijven over hun ervaringen. Wat waren de succesfactoren, wat waren de struikelblokken? evofenedex zet haar deuren open en biedt ons een kijkje in de keuken met interessante demonstraties. Tijdens twee rondetafelsessies is er veel ruimte om inspiratie op te doen en van elkaar te leren. Juist de oplossingen uit verschillende sectoren zorgt voor nieuwe ideeën!

Terug
Structurele aanpak fysieke belasting
Bijeenkomst 4 december @evofenedex