1 maart 2019

Update Snelstartgids voor Preventiemedewerkers

De Snelstartgids voor Preventiemedewerkers heeft in de afgelopen jaren al menig (startende) preventiemedewerker een welkom houvast gegeven. De eerste versie dateerde uit 2015, dus met de nieuwe Arbowet werd het tijd voor een update. TNO heeft gelijk nog wat andere verbeteringen doorgevoerd.

De taken van de preventiemedewerker zijn in de nieuwe Arbowet uitgebreid. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet op 1 juli 2017 is er bijvoorbeeld een directere link gelegd tussen de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Daarmee is de coördinerende rol van de preventiemedewerker verder versterkt. In de nieuwe Snelstartgids zijn deze taken toegevoegd en verder toegelicht. Ook de rollen van de OR en de bedrijfsarts hebben, net zoals in de nieuwe Arbowet, een prominentere positie gekregen. 

Nieuwe tools en links

In de afgelopen jaren zijn links gewijzigd en nieuwe tools ontwikkeld. Bij het updaten van de Snelstartgids zijn daarom ook alle verwijzingen opnieuw bekeken en aangevuld. Ook als je de Snelstartgids voor Preventiemedewerkers al had, is het dus handig om de nieuwe versie van dit naslagwerk bij de hand te hebben.  

Praktisch stappenplan

In de Snelstartgids voor Preventiemedewerkers vind je praktische tips voor je werk als preventiemedewerker. Je wordt stapsgewijs geholpen bij het invullen van je rol en het uitvoeren van de taken. Daarbij wordt verwezen naar verschillende websites en organisaties die nuttige informatie bieden voor preventiemedewerkers. 

De geüpdatete versie van de Snelstartgids voor preventiemedewerkers is als PDF gratis te downloaden.

Terug
Update Snelstartgids voor Preventiemedewerkers
Rachel Heffels
waar is de download van de update te vinden? niet waarnaar ik word doorgelinkt.
Vinja Wolters
Hallo Rachel Heffers,
Het was even zoeken maar ik heb het gevonden:
www.inpreventie.nl/_asset/_public/PDFs/snelstartgids-inpreventiemedewerkers.pdf
Groet,