H. van S
CRM stof bestanddeel
Goedemorgen,

Ik heb een 'gevaarlijke stof' waarbij in het MSDS niet vermeld staat dat deze kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch is. Echter bevat het middel wel een bestanddeel(ethanol) welke voor meer dan 50% aanwezig en op de SZW lijst voor gevaarlijke stoffen staat. Heb ik dan te maken met een compleet middel wat als CRM stof beoordeeld en geregistreerd moet worden, ondanks dat het MSDS hier niets over vermeld? Of zijn de overige ingredienten nog van invloed?


B.korpershoek@futuracomposites.nl
De stof is opgenomen in de Staatscourant zie link
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-38.html
Dus dit zal je moeten behandelen als een CMR stof. dus registreren, en vervanging zoeken indien mogelijk. Het kan voorkomen dat een stof niet als CMR stof is ingedeeld door de ECHA. maar wel door de Nederlandse staat. hopelijk heb je hier wat aan.

Gooitzen