23 november 2018

Benoeming preventiemedewerker

Bij de (her)benoeming van een preventiemedewerker heeft de ondernemingsraad voortaan het laatste woord. Dit wordt ook wel het instemmingsrecht genoemd. De onderdernemeingsraad stemt in of stemt niet in. Het is dus een besluit dat door de ondernemingsraad genomen wordt.

 
De voorgenomen benoeming van een preventiemedewerker gebeurt doorgaans door de HR afdeling. Deze afdeling zal een interne vacature uitzetten voor de functie. In deze vacature staan taak- en functieeisen beschreven. Deze eisen zijn gebaseerd op de arboregelgeving, maar ook op de RI&E. De RI&E benoemt immers de preventietaken. Dit geheel van taken wordt ter instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd, alsmede de positie die de preventiemedewerker in de organisatie gaat innemen.

Instemmingsrecht op de persoon is van een andere orde en ook lastig. Als de ondernemingsraad niet instemt, dan wordt de beoogde preventiemedewerker 'afgewezen'. Dit kan betekenen dat naar een andere persoon moet worden gezocht. De bedoeling van dit aspect van het instemmingsrecht is dat de preventiemedewerker iemand is die draagvlak heeft, geaccepteerd wordt door de medewerkers. Het gaat dus niet om de blauwe ogen. Als een preventiemedewerker niet wordt geaccepteerd, dan is dat voor niemand goed. 

Criteria voor instemming met de persoon van de preventiemedewerker zijn afhankelijk van de (bedrijfs)cultuur. Moet het iemand zijn die daadkrachtg optreedt, inlevingsvermogen heeft, daadwerkelijk de werkvloer betreedt, gezag heeft, met medewerkers in gesprek gaat en niet achter de rug om wordt uitgelachen?  

Om het instemmingsrecht op de persoon niet te zwaar te maken het goed om de ondernemingsraad al in een vroeg stadium te betrekken. Hoe functioneert de huidige preventiemedewerker? Wat voor iemand hebben we nodig? Voldoende en de juiste betrokkenheid van de ondernemingsraad kan betekenen dat het instemmingsrecht niet meer is dan een hamerstuk, een bevestiging van de juiste keuze voor de juiste persoon.

drs. Alex Daems
trainer/adviseur SBIformaat

Terug
Benoeming preventiemedewerker

Word nu lid van BVAA!

lidworden_cr.jpg

Aanmelden