13 december 2019

Preventiemedewerkers gezocht!

Graag vragen wij uw medewerking aan dit onderzoek, wat wij uitvoeren in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het ministerie van SZW heeft Capgemini Invent de opdracht gegeven om een evaluatie uit te voeren naar de in juli 2017 doorgevoerde wijzigingen in de Arbowet en het Arbobesluit.

Eén van de doelen van deze evaluatie is de effecten van de wetswijzigingen op de positie en rol van de preventiemedewerker te onderzoeken.

Daarom is het belangrijk om uw mening en ervaring als preventiemedewerker goed in kaart te brengen. Dat doen wij door middel van deze vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

Ben u zelf preventiemedewerker? Graag willen we u dan uitnodigen om de vragenlijst in te vullen door op deze link te klikken.

Vervult u zelf geen rol als preventiemedewerker, maar heeft u deze wel in uw organisatie of netwerk? Dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u deze link naar de vragenlijst door zou kunnen sturen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, mede namens het Ministerie van SZW.

De enquêtetool en de wijze waarop de onderzoekers van Capgemini de gegevens gaan verwerken voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Namens het Ministerie van SZW,
Met vriendelijke groet,
Nanny schoenmakers & Julia Kool
Capgemini Invent

Terug

Word nu lid van BVAA!

lidworden_cr.jpg

Aanmelden